Förslag att inte ingripa mot camping i Gullmarsbaden

Beslutet kan motiveras med att verksamheten är under utredning vad gäller frågan om strandskydd

2015-08-20 Det finns ingen anledning att omedelbart ingripa när det gäller campingverksamheten som återupptagits på Gullmarsbadens Camping i Lysekil.
Det föreslås i en tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen inför byggnadsnämndens sammanträde på torsdag 20 augusti.

I slutet av maj i år lämnades en fråga in från en närboende i Dalskogen om det fanns lov och tillstånd för en nytillträdd ägare att återuppta den tidigare campingverksamheten på Gullmarsbadens Camping. Frågan gällde också om det fanns strandskyddsdispens.

Det är Miljönämnden i mellersta Bohuslän som handlägger frågan om strandskydd.

Något formellt bygglov för en camping på platsen har troligen aldrig funnits, konstaterar samhällsbyggnadsförvaltningen. Campingverksamhet har bedrivits på platsen sedan 1950-talet…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv