Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet, ser rött på den kommunala utförsäljningen av kommunens hyresfastigheter på Ekgatan 10,14 och 16 som han menar inte är något annat än förskingring av egendom. Han fick medhåll av flera politiker från andra partier, men beslutet att sälja kan inte överklagas då det är ett bolagsbeslut och det kommer inte heller att rivas upp. Kommunalrådet Jan-Olof Johansson kunde dock tänka sig att se över bolagsordningen, så att beslut av den här karaktären först tas upp som ett anmälningsärende i fullmäktige.

”Försäljningen på Fridhem gick inte helt rätt tillväga”

Berlin (K) fick medhåll i sin kritik av flera politiker från olika partier

2016-05-28 Det blev en het debatt om LysekilsBostäders plötsliga försäljning av ett 50-tal lägenheter på Fridhem vid mötet i torsdags kväll.
Yngve Berlin (K) var starkt kritisk och fick medhåll av flera politiker från andra partier.

– Den här typen av beslut måste underställas fulläktige, dundrade Yngve Berlin och fick medhåll av både Håkan Smedja (V), Fredrik Lundkvist (LP) och Ann-Charlotte Strömwall (FP) i sin kritik mot kommunens handläggning av ärendet.

– Jag håller med Yngve Berlin. Jag tycker att det är helt bedrövligt hur kommunen har hanterat de boende på Ekgatan. Det är omänskligt och dåligt gjort av Lysekils kommun, sade Ann-Charlotte Strömwall.

”Mot bättre vetande”

Till saken hör att fullmäktige vid budgetmötet den 26 november i fjol tog beslut om nya ägardirektiv i LysekilsBostäder, något som bara Kommunustiska Partiet motsatte sig.

– Detta skedde mot bättre vetande och utan saklig ”omvärldsanalys”. Man ändrade ägardirektiven med skrivningen: ”Bolaget skall för att möjliggöra framtida investeringar på affärsmässiga grunder frigöra kapital utan att i framtiden uppta nya lån”. En sådan skrivning öppnar för allt annat än en ansvarsfull bostadspolitik, konstaterade Yngve Berlin…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv