Ett cirka elva hektar stort område i Södra Stockevik på Skaftö tas enligt planförslaget i anspråk för friskvårdsanläggning och bostäder. Kommunstyrelsen tar upp ärendet vid sammanträdet på onsdag 9 mars. Illustration: Lysekils kommun/Exark arkitekter

Föreslår att planen för Södra Stockevik ska antas

Kommunstyrelsen tar upp ärendet om friskvårdsanläggningen i nästa vecka

2016-03-04 Planerna på en friskvårds-anläggning med restaurang och hotell söder om Stocke-vik på Skaftö har diskuterats under ett antal år. Nu har projektet kommit så långt att kommunstyrelsen i Lysekil på onsdag den 9 mars ska ta ställning till om den detaljplan som tagits fram ska godkännas.

Avsikten är att på Grönskult 1:42 m.fl. fastigheter söder om Stocke-vik skapa förutsättningar för att bygga en friskvårdsanläggning. Planområdet omfattar cirka elva hektar mark. Förutom restaurang och hotell planeras 14 annexbyggnader i anslutning till anläggningen. I sydöstra delen av planområdet ges, enligt detaljplaneförslaget, möjlighet att bygga 10-13 bostadshus med helårs-standard.

En lång planprocess har pågått med olika steg från programsamråd, samråd och granskning.

2007 gjordes en arkeologisk utredning i området. Därefter har ett antal olika utredningar och undersökningar genomförts.

En miljökonsekvensbeskrivning har varit ute på samråd och granskning. Justeringar har gjorts efterhand.

Många synpunkter på anläggandet av en friskvårdsanläggning vid södra Stockevik har kommit fram under arbetets gång. En del av de privatpersoner och politiska partier som yttrat sig är kritiska till…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv