Förbudsskyltarna mot fiske i Norra Hamnen blir kvar tills vidare. Det beslutade kommunstyelsen med röstsiffrorna 6-5 vid ett extrainsatt sammanträde på torsdagsmorgonen. Foto: Ahlbin Gustafsson

Förbudsskyltarna blir kvar i Norra hamnen

Kommunchefen ska utreda åtgärder för att skapa en trygg miljö vid kajer, strandpromenader och bryggor

2016-07-28 Förbudsskyltarna mot fiske i Norra Hamnen blir kvar tills vidare.
Det beslutade kommunstyelsen med röstsiffrorna 6-5 vid ett extrainsatt sammanträde på torsdagsmorgonen.

Beslutet som togs innebär att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till revideringar av kommunala styrdokument som omfattar reglering av aktiviteter samt skyltning vid kajer och bryggor.
Vidare uppdras åt kommunchefen att utreda vilka åtgärder som bör vidtas för att skapa en trygg miljö vid kajer, strandpromenader och bryggor.
Åtgärderna färdigställs i tid för att kunna tillämpas inför sommaren 2017.

Mer om beslutet och debatten i kommunstyelsen kan du läsa i papperstidningen eller på https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv