Agne Olausson, tvåa från höger, var den som ledde guidningen i bergrummet vid Drottninggatan.

Folkvandring in i Flaggbergets bergrum där tiden stått stilla

Över 150 kom för att se civilförsvarets lokaler

2021-11-13 Det blev rena folkvandringen i lördags till visningen av bergrummet under Flaggberget i Lysekil.
Guide var Agne Olausson och arrangerande Studieförbundet Vuxenskolan kunde räkna in över 150 besökare i bergrummet under dagen.

Det var Annie Pettersson, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan som kom med idén att ha en guidning i bergrummet, så hon engagerade Agne Olausson som guide.
Och gensvaret lät inte vänta på sig. Många lysekilsbor, både äldre och en del yngre, men också barnfamiljer var intresserade av att få se hur det ser ut i bergrummet.
Man fick släppa in besökarna etappvis i grupper.

Skyddad arbetsplats
Bergrummet sprängdes ut kring 1944-45 som en skyddad anläggning för civilförsvarets ledningscentral. Det var inget skyddsrum för allmänheten utan en arbetsplats för civilförsvaret.
Lysekils luftskyddsförening kom under andra världskriget, 1941, med förslaget att ett skyddat bergrum med luftskyddscentral borde anläggas i Lysekil.
Detta som en följd av att Riksdagen beslutar att krigsmakten skall förstärkas i de oroliga tider som Sverige befann sig. Hemvärnet skulle organiseras och civilförsvaret byggas ut.
Kostnaden för anläggningen under Flaggberget, som delvis gjordes som ett beredskapsarbete, beräknades till drygt 38 000 kronor.
I bergrummet finns två våningar med utrymmen för olika ändamål.

Självförsörjande
– Det var en självförsörjande anläggning, eget vatten, egen el, egen ventilation, gastätt. I berget skulle arbeta civilförsvarschef, telefonist, telegrafist, skrivpersonal, alarmeringspersonal, tekniker, lottapersonal för plotting, matlagning med mera. Allt i minst tolvtimmarsskift. Därför finns också sovrum och hygienutrymmen, berättade Agne och fortsatte:
– Det har aldrig använts i skarpt läge, tack och lov. Där-emot har det använts mycket till civilförsvarsövningar av olika slag, informerade Agne Olausson för intresserade besökare.
De fick bland annat en inblick i 50- och 60-talens tekniska utrustning i form av telefoner och annan kommunikationsapparatur. Där finns också tvättställ, duschutrymmen och annat som står kvar intakt från den tiden.

Inte i skarpt läge
– Bergrummet har aldrig använts i skarpt läge, tack och lov, men mycket till civilförsvarsövningar av olika slag. Idag är det nedlagt sedan länge. Ledningscentralen flyttade sedan till utrymmen i närheten av brandstationen, idag räddningstjänsten, berättade Agne Olausson.
Anläggningen har hela tiden varit i kommunens ägo.
Ytterligare guidning
Visningen av bergrummet möttes av så stort intresse att Studieförbundet Vuxenskolan och Agne Olausson planerar ytterligare guidning i anläggningen.
– Vi kommer nästa år att anordna ett föredrag och direkt efter det går vi till bergrummet för visning, säger Annie Pettersson på SV.

Thomas Andersson
0523-667084
thomas@lysekilsposten.se
Bilder: Annie Pettersson

 

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv