Lysekils kommun är utan konkurrens största arbetsgivare i kommunen med runt 1400 anställda som bland annat arbetar inom skola, vård och omsorg. En majoritet av de anställda är kvinnor. Under de närmaste åren väntas stora pensionsavgångar bland anställda i Lysekils kommun.

Fler strateger, samordnare och utvecklare anställs i kommunen

Lysekils personalkostnader nära 543 miljoner kronor

2022-06-17 Antalet anställda i Lysekils kommun var 1405 personer 2021. Lönekostnaden för kommunanställd personal uppgick under året till nästan 543 miljoner kronor, en ökning med 3,5 procent mot året innan
Det visar kommunens årsredovisning för 2021.
161 olika befattningar finns på kommunens lönelista, därav flera strateger som blivit en allt vanligare titel.

Antalet kommunanställda ökade med sju personer jämfört med 2021, men minskade med fem jämfört med 2019.
Kvinnodominansen är stor bland de kommunanställda i Lysekils kommun, 1119 kvinnor och 286 män.
Antalet heltidstjänster uppgick 2021 till 1044 och deltidstjänsterna var 361 till antalet.
Av årsredovisningen framgår också att genomsnittsåldern bland de anställda i kommunen var 43 år under 2021, en nedgång med ett år sedan året innan och med två år sedan 2019.
Under 2021 skedde ett stort antal interna rekryteringar, 323 stycken. Det handlar dels om andra anställningar inom kommunen, dels om att tidsbegränsade anställningar gjorts om till tillsvidareanställningar.

Fler går i pension
64 nyanställningar gjordes externt under fjolåret. 99 anställningar avslutades och 36 personer gick i pension av de anställda i Lysekils kommun.
De kommande åren väntas ett stort antal pensionsavgångar, konstateras i kommunens årsredovisning för 2021.
LP har ställt frågan till kommunens HR-avdelning hur många olika befattningar det finns i kommunen. Svaret är 161 stycken som finns i kommunens lönesystem. Där finns allt från befattningar med mindre specifika titlar som samordnare, utredare och utvecklare till mer bestämda som badvakt, cafeteriaföreståndare, kock, musiklärare och trafikingenjör.

Strateger ökar i antal
Under 2000-talet har många kommuner i Sverige inrättat befattningar som strateger och utvecklare av olika slag. En strateg förväntas bland sina arbetsuppgifter ofta även ha en mer långsiktig inriktning i sina arbetsuppgifter.
Bland befattningar som tillkommit i Lysekils kommun på senare årtionden finns exempelvis digitaliseringsstrateg, IT-strateg, turismutvecklare och verksamhetsutvecklare.

LP: Man läser också i kommunala sammanhang i Lysekil om exempelvis miljö- och klimatstrateg, folkhälsostrateg, destinationsstrateg, social hållbarhetsstrateg, säkerhetsstrateg och evenemangslots. Dessa finns inte med i de 161 befattningarna i lönesystemet. Går de även under någon annan benämning/befattning?

– Ibland kan det säkert vara så att man använder olika benämningar, men de 161 befattningarna är de som framgår i vårt lönesystem. Evenemangslots har utgått som titel och istället är titeln samordnare, vilket är lite bredare arbetsuppgifter, mer administrativa uppgifter och andra uppgifter inom Avdelningen för hållbar utveckling, klargör Ulrika Odell, HR-specialist, HR-avdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen.

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv