Fler fick inkomst från arbete i Lysekil

2023-12-03 Antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla har ökat med två procent i Lysekils kommun sedan sommaren 2020. Ökningen är allra störst bland utrikesfödda.

Det visar BAS, en ny produkt från SCB med detaljerad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå.
I 273 av Sveriges 290 kommuner hade fler personer arbete som huvudsaklig inkomstkälla i juni 2023 än under motsvarande månad pandemisommaren 2020. Totalt i riket rör det sig om en ökning med 8 procent.
– I Lysekil ökade antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla med 90 personer mellan juni 2020 och juni 2023. Det motsvarar en ökning med två procent, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Kraftig minskning av försörjning med A-kassa
Samtidigt minskade antalet personer med ersättning vid arbetslöshet som huvudsaklig inkomstkälla i samtliga kommuner. Sett till hela riket handlar det om en minskning med 29 procent.
– I Lysekil minskade antalet personer med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla med 127 personer, eller 53 procent, säger Johannes Cleris.
– Antalet utrikesfödda personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla ökade i 285 kommuner mellan juni 2020 och juni i år. I Lysekil var ökningen 20 procent. Bland inrikesfödda minskade samtidigt antalet med en procent, säger Johannes Cleris.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv