Fiskefartyget fick kraftiga skador och riskerade att sjunka. Ingen ur besättningen ska ha skadats i samband med grundstötningen. Foto: Kustbevakningen

Fiskebåt gick på grund

Besättningsmännen undkom oskadda vid dramatisk olycka

2018-12-10 Tidigt på måndagsmorgonen gick ett fiskefartyg lastad med 10 ton sill på grund vid Stångholmen utanför Lysekil.
Fartyget fick kraftiga skador och riskerade att sjunka. Ingen ur besättningen ska ha skadats i samband med grundstötningen.
– Vi har haft flera enheter på plats och fiskefartyget har bogserats in till Lysekil, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Klockan var 03:20 på måndagsmorgonen när Kustbevakningen och polisen larmades av Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral JRCC om att ett fiskefartyg gått på grund vid Stångholmen utanför Lysekil.
Kustbevakningen var snabbt på plats tillsammans med enheter från Sjöräddningssällskapet och en sjöräddningshelikopter.
Besättningen tog sig
upp på en holme
Besättningen på båten, fyra man ska ha tagit sig upp på en närliggande holme och alla ska ha undkommit oskadda.
Båten stod på grund och tog in mycket vatten.
– När vi kom till platsen började vi omedelbart att tömma haveristen på vatten med flera pumpar. Fartyget slog mot klipporna och befann sig i ett utsatt läge där det riskerade att ådra sig ytterligare skador och sjunka. Därför togs beslutet att täta haveristens bränsletankar och bogsera in fartyget till Lysekil, säger Mattias Heneborn.
Fiskefartyget fortsatte ta in vatten under bogseringen, med kraftig slagsida som resultat och ligger förtöjd längs med ett Kustbevakningsfartyg vid kaj i Lysekil.
Vid lunchtid på måndagen pågick arbetet med att lyfta upp haveristen på land med hjälp av kustbevakningens dykare och en kran.
En absorberande länsa har lagts ut runt haveristen för att begränsa dieselolja från att läcka ut i hamnbassängen.
Kustbevakningen har kontakt med kommunal räddningstjänst och polisen utreder orsaken till olyckan.
– Polisen kommer så fort det finns möjlighet att höra de fyra som fanns i besättningen för att få fram anledningen till olyckan. En anmälan om misstanke om vårdslöshet i sjötrafik samt eventuellt miljöbrott har upprättats, säger Stefan Gustafsson, polisens presstalesperson i Region Väst.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafsson, ahlbin@lysekilsposten.se0523-667083
Nyhetsarkiv