”Finns att jobba med om Lysekil ska bli en bättre arbetsgivare”

Politiker lyfter arbetsmiljöfrågan – har haft möten med både kommunen och fackföreningar

2014-11-21 Arbetsmiljön för anställda inom Lysekils kommun har vid flera olika tillfällen både kritiserats och ifrågasatts.
Vid direkta frågor till de lokala partiernas företrädare inför valet i höstas var det vissa ledare som antydde att allt inte stod rätt till när det gäller arbetsmiljön, medan andra inte såg några problem alls.
Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, troligtvis den kommande oppositionen, ser dock allvarligt på att så många upplever Lysekils kommun som en mindre bra arbetsgivare.
– Vi har haft möten med både arbetsgivare och fackföreningar för att målmedvetet förflytta kommunen i en positiv riktning, säger Ronald Rombrant.

Arbetsmiljöfrågan i Lysekils kommun har med jämna mellanrum kommit upp i de politiska debatterna, i kommunfullmäktige, på insändarsidor och på sociala medier. Den bilden som har målats upp har långt ifrån alltid varit positiv.

Svaren på kritiska frågor om varför personer i vissa kategorier av yrken, till exempel rektorer, flyr Lysekil har dock ofta lyst med sin frånvaro. Flera menar på att arbetsmiljöfrågorna mer eller mindre har viftats bort av de som är ansvariga.
Kommunchefens ansvar

Högst ansvarig när det gäller arbetsmiljön för kommunens anställda är kommunchefen. Efter att tidigare kommunchefen Lena Fischer i höstas fick sparken är det nu Ola Ingevaldson som är tf kommunchef.

Det var Ola Ingevaldson och personalchef Sven Hagberg som på senaste mötet representerade arbetsgivaren (kommunen). Ett 25-tal medlemmar från Lysekilspartiet, (MP) och (KD) fick information om hur situationen ser ut för arbetsgivaren.

Samma skara medlemmar fick senare träffa de olika fackförbunden för att ta del av deras syn på hur kommunen följer samverkansavtal med mera.

Lärorika möten

I ett pressmeddelande summerar Lysekilspartiets Ronald Rombrant, Ulrika Häller (KD) och Inge Löfgren (MP) de samlade intrycken.
Bland annat skriver man:

”Vi har en del att jobba med om vi vill göra Lysekils kommun till en bättre arbetsgivare och en bättre arbetsplats”
Politikerna är nöjda med mötena som man beskriver som konstruktiva, uppriktiga och lärorika.

Sjukskrivningar

”Vi hoppas att mötena har varit till ömsesidig nytta. I samtalen har vi uppehållit oss runt nuvarande samverkansavtal mellan facken och arbetsgivare, huruvida arbetsmiljöuppgifter är delegerat från kommunfullmäktige till nedersta chefsnivå, hur rekryteringsprocesserna ser ut med mera. Vi har även resonerat om de ökande sjukskrivningarna (så ser det tyvärr ut i hela riket, ska sägas) och vi har talat om medarbetarenkäter och huruvida arbetsgivaren tar till sig resultaten från dessa. Vi har även snuddat vid budgeten för 2015”.

Stora utmaningar

Även om nu politiken, i form av Lysekilspartiet, (KD) och (MP) nu på allvar tar tag i de arbetsmiljöproblem som det har pratats om de senaste åren så tror partierna inte på några snabba eller enkla lösningar.
”Vi kan konstatera att vi står inför stora utmaningar när det kommer till frågan om den goda arbetsplatsen och den attraktiva arbetsgivaren. Men med ett långsiktigt och målmedvetet arbete är vi övertygade om att det går att förflytta kommunen i en positiv riktning”.

Skrivbordsprodukt

Den kommande oppositionen har i samtal med de olika parterna fått en ganska klar bild över att samverkansavtalet inte följs på det sätt som det är tänkt.

”Det finns en del för oss att smälta innan vi har klart ett handlingsprogram. Vi ser dock redan nu att gällande samverkansavtal måste respekteras och omgående göras till något annat än en skrivbordsprodukt (och i delar där texter spelat ut sin roll, korrigeras), arbetsmiljöuppgifterna måste skyndsamt delegeras ned i organisationen och slutligen – och det är förmodligen det viktigaste – chefer i Lysekils kommun måste få information om samverkansavtalet och utbildning i arbetsmiljöuppgifter och arbetsmiljölagen. Vi är övertygade om att alla chefer måste få denna utbildning, men särskilt gäller detta förstås nya chefer”.

Oppositionen avslutar sitt pressmeddelande med:
”Vi har några läxor att jobba vidare med; kartlägga var vi har de största arbetsbelastningarna och vad vi kan göra för att minska andelen timanställningar till förmån för tillsvidare- och heltidstjänster”.

”Ingen politisk fråga”

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S) anser inte att arbetsmiljön, och om samverkansavtal följs, i första hand är en politisk frågeställning,

– Det är personalchefen, visserligen under kommunstyrelsens ansvar, som ska se till att exempelvis samverkansavtalet följs. Att avtalet, som är en förlängning av MBL (medbestämmandelagen), följs ligger också på förvaltningscheferna och även de politiska nämndernas ansvar. Jag vet att arbetsgivare och fackföreningar inte alltid har varit överens om huruvida samverkansavtalet har följts eller inte vid olika beslut vi har tagit. Sedan är det upp till kommunstyrelsen att se till att personalchefen får de resurser som krävs, säger Jan-Olof Johansson.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv