Filar på ny ansökan om biogasanläggningen

2014-11-14 Det blir nytt möte med information och samråd kring den planerade biogasanläggningen Hagaberg, som avses lösa Sotenäs kommuns samlade miljöreningsproblem, alltså både industrins och den egna kommunens övriga miljöreningsfrågor i ett enda slag.

Mötet hålls den 19 november på Orkla/Abbas Hagabergskontor i Kungshamn.
Det meddelar såväl Rena hav med Bengt Gunnarsson som Orkla Foods, som officiellt håller i varsitt möte.
– Syftet är att säkerställa att verksamheten har möjlighet att möta framtida produktionsbehov, skriver Orkla i sin annons.
Viktigt att framhålla
Annonstexten verkar därmed gå emot innehållet i Orklas press­chef Eva Berglies dementi nyligen, som LP infört i flera gånger: Det är viktigt att framhålla – inte minst för våra medarbetare och för boende i kommunen – att vår verksamhet i Kungshamn INTE står och faller med biogasanläggningens vara eller icke vara.

Flytthoten används

Men Rena havs-gruppen hade hävdat, både vid möte i maj samt nu på hösten, att blir inte biogasanläggningen av kan beredningsindustrierna komma att flytta – på sikt. Bengt Gunnarsson har påmint om, att detta är folk inte medvetna om, nämnande det faktum, att bara koncernen Orkla (Sotenäs har fler marina beredningsindustrier) har ett antal anläggningar att välja på i olika kommuner med olika förutsättningar.
– Inget direkt hot mot fabrikerna. Men all utveckling hotas om man inte lyckas. Så formulerade sig kryptiskt Sotenäs kommunalråd Mats Abrahamsson (M), själv mångårig abbait och formellt tjänstledig ännu från Abba/Orkla, när han av medierna tvingades svara i den alltmer upprörda debatten i biogasfrågan som följde på Bengt Gunnarssons flyttantydan.

Tack, vi kommer

Vid det första informationsmötet i maj 2014 formerade sig en stark oppositionsgrupp mot planerna på biogasanläggningen med Smögenbryggesfärens Stefan Johansson i spetsen.
Främst är det den befarade lukten man är rädd för – en lukt, som skulle kunna spridas lika bra från en föreslagen – men av Rena hav bedömd ekonomiskt ohållbar – placering på Hogenäs industriområde.
Också Stefan Johansson hade hört Rena havs företrädare tala om eventuell flytt om inte miljöfrågorna löses:
– Det hade varit väldigt intressant att höra ledande politikers svar på samma fråga, fortsatte Stefan Johansson. Jag har själv blivit tillsagd av flera av dessa, att Orkla mer eller mindre står och faller med gasfabrikens vara eller icke vara.
Stefan Johansson fick strax därefter sitt kryptiska svar av kommunalrådet: all utveckling hotas om man inte lyckas.

Eventuella lukter

– På mötet 19 november kommer vi med lite information om eventuella lukter – det är gjort en utredning och beräkning, meddelar Rena havs Bengt Gunnarsson, frontfigur för projektidén.
– Jag kommer att gå på mötet, men har inga kommentarer i dagsläget, hälsar Stefan Johansson, som förra gången ordnade så det tänkta lilla informationsmötet utvecklade sig till ett stormöte av 70-tals­karaktär.
Säkert är att många frågor behöver diskuteras och få svar. Kanske räcker inte ens två möten 19 november.
Fortsättning lär följa.

Publicerad:
Nyhetsarkiv