Femvåningshus kan bli verklighet vid Förålarna i Väjern

Förslag till detaljplan ute på samråd

2017-03-19 Ett förslag till detaljplan för ett område i Vägga på Väjern är ute på samråd. Förslaget gör det möjligt att bygga både femvåningshus och småhus.

Planområdet omfattar fastigheten Vägga 2:408 och 2:262 . Det är beläget i ett höjdparti i samhället Väjerns sydöstra del, direkt väster om vägen Lindalskogen i Förålarna.

Kringliggande bostäder består nästan uteslutande av rad- och parhus. Sotenäsbostäder vill komplettera…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv