”Fartbegränsning behövs på Gullmarn”

Båtkollision vid Skaftö aktualiserade frågan

2020-08-22 Det behövs en fartbegränsning för sjötrafiken mellan Lysekil och Fiskebäckskil i Gullmarns yttre del. Detta påpekar åter en lysekilsbo i en skrivelse till Länsstyrelsen, efter att det i slutet av juli inträffade en kollision mellan två fritidsbåtar utanför Fiskebäckskil.

LP har tidigare skrivit om lysekilsbons förslag att återinföra hastighetsbegränsningen om 15 knop. Det var i mars i år som denna hastighetsbegränsning upphörde.
Lysekilsbon har vänt sig både till Länsstyrelsen och till Lysekils kommun i ett medborgarförslag. Förslaget handlar om att det behövs en hastighetsbegränsning för sjötrafiken mellan Lysekil och Fiskebäckskil även fortsättningsvis.

Paddlar över Gullmarn
Lysekilsbon paddlar själv över Gullmarn till sitt jobb och upplever på nära håll effekterna av snabbgående båtar och vattenskotrar.
Ett skäl som angetts för att ta bort hastighetsbegränsningen skulle vara att efterlevnaden är låg.
Länsstyrelsen skrev i sitt beslut, när begränsningarna skulle avskaffas, att det inte finns några skäl till fartbegränsning utifrån sjösäkerhetsskäl, skydd av djurliv eller bullerföroreningar.
Är inte lösningen
Förslagsställaren menar att det inte är lösningen att ta bort fartbegränsningen, utan anser att mer behöver göras för att få båttrafikanterna att visa sjövett och hålla en hänsynsfull hastighet.
Olyckan som inträffade i slutet av juli visar tydligt, menar lysekilsbon, att fortsatt fartbegränsning behövs. Det blev ett stort pådrag från räddningstjänsten där även räddningshelikopter lyfte från Säve. Vid olyckan kolliderade två fritidsbåtar en bit från Blåbergsholmen utanför Fiskebäckskil. Tre personer hamnade i vattnet, en blev lindrigt skadad i armen, rapporterade Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.
Lysekilsbon som i april skickade in förslaget till Länsstyrelsen om fortsatt fartbegränsning mellan Lysekil och Fiskebäckskil har nyligen åter vänt sig till Länsstyrelsen och påpekat behovet av begränsning.
Det återstår att se om Länsstyrelsen ändrar uppfattning i frågan.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv