Färre portioner skolmat till Skaftö skola

2019-11-13 På Skaftö skola har det tidigare beställts närmare 140 portioner skolmat till 80 elever från kostenheten varje skoldag. Nu minskas denna beställning till 120 portioner som en besparingsåtgärd.

– Alla skolelever kommer att kunna äta sig mätta, lovar Märta Kvarneberg, rektor på Skaftö skola.
Besparingen innebär att varannan elev kan ta dubbla portioner och det blir inte så mycket mat över som riskerar att slängas eller frysas ned för att återanvändas. Besparingen innebär inte att varje skolbarn får mindre mat på sin tallrik.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv