Lysekils kommun är en av ett fåtal i Västra Götalands län där SCB tror att antalet åretruntboende invånare kommer att minska fram till 2040. Foto: Privat

Färre Lysekilsbor om 20 år i SCB-prognos

Kommunen en av få i länet som minskar

2021-06-08 Lysekil är en av få kommuner i Västra Götalands län som förväntas minska i invånar- antal de närmaste 20 åren.
Det visar en rapport som publicerades på måndagen av Statistiska Centralbyrån.
Sotenäs beräknas öka medan Munkedal ligger kvar på samma nivå som idag.

SCB gör varje år en så kallad befolkningsframskrivning för Sveriges kommuner. I den nu aktuella rapporten ges en prognos om hur stort invånarantal kommunerna har år 2040.
Ett flertal faktorer vägs in, bland annat åldersfördelning i nuvarande befolkning och invånarantalets utveckling de senaste åren.
För Lysekil tror SCB att kommunen kommer att minska med 500 personer, från dagens cirka 14 400 till 13 900.
Sotenäs bedöms öka från 9 100 till 9 400, medan SCB tror att Munkedal ligger kvar på dagens 10 600 invånare även 2040.
Uddevalla tror man ökar från dagens 56 800 till 61 300. Den stora befolkningsökningen i länet bedöms, inte oväntat, bli i Göteborg, från dagens cirka 583 000 till nära 662 000, alltså närmare 80 000 fler göteborgare om 20 år än idag.
De allra flesta kommunerna i Västra Götalands län beräknas öka de närmaste 20 åren, men i – förutom Lysekil – Bengtsfors, Mellerud och Åmål, samt Gullspång är prognosen en minskning i invånarantal.
År 2040 tror SCB att det bor nära 1,9 miljoner personer i Västra Götalands län. Det är drygt 160 000, eller drygt 9 procent fler än år 2020.

Stor osäkerhet
Befolkningsframskrivningar med en 20-årshorisont är alltid förknippade med ett stort mått av osäkerhet. Mycket kan hända på ett par årtionden.
För Lysekils del, exempelvis, hoppades och trodde kommunen i början av 1970-talet, när beslutet om ett oljeraffinaderi vid Brofjorden kom, att invånarantalet skulle öka kraftigt fram till millennie-skiftet. Flera bedömningar talade om att Lysekils kommun år 2000 skulle ha runt 20 000 invånare. Det rådde något av Klondyke-stämning och ett oljeraffinaderi väntades vid denna tid följas av ytterligare ett (statligt) raffinaderi, samt mer petrokemisk kringindustri på det 30 kvadratkilometer stora område som avsatts för tung miljöpåverkande industri på norra Lyse-halvön.
Sedan kom den förändrade verkligheten ikapp och den tunga industrin på Lyse-halvön begränsades till ett oljeraffinaderi, som dock byggts om och ut i flera omgångar för att möta marknadens behov och ökade miljökrav.
Vilket invånarantal Lysekils kommun har om 20 år, liksom hur raffinaderiet vid Brofjorden ser ut då, är i dagens läge inte lätt att förutsäga.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv