Foto: Pixabay

Får riva bäverdämme vid Fjälla

2019-12-18 Ett bäverdämme i Lyse skapar sådana besvär att Länsstyrelsen nu ger Lysekils kommun tillstånd att riva detta.

Dämmet ligger mellan de två fastigheterna Fjälla 1:3 och Lyse Berga 3:1. I ansökan till Länsstyrelsen framhåller kommunen att dämmet gör så att bäcken svämmar över och ett hus får vatten in i källaren. Vattnet skadar också material som finns i källaren.
När Länsstyrelsen gått igenom ärendet har man sett att det finns skäl att bevilja tillstånd.
Bland villkoren som satts upp finns exempelvis att vattennivån inte får sänkas så lågt att ingången till bäverns boplats kommer att ligga ovanför vattenytan. Boplatsen får heller inte i övrigt påverkas av att dämmet rivs.
Tillståndet som Länsstyrelsen gett gäller till 30 december 2019.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv