Får böta 400 000 kronor till staten

Lysekils kommun straffas för lång väntan på servicebostad

2016-02-26 Lysekils kommun har tagit alldeles för lång tid på sig att verkställa ett beslut som gav en invånare rätt till en servicebostad. Det konstaterar förvaltningsrätten som dömer kommunen att betala en straffavgift om 400.000 kronor till staten.

Lysekils kommun beslutade den 10 december 2013 att bevilja en enskild insats i form av bostad med särskild service enligt LSS. Beslutet verkställdes den 1 november 2015.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 19 mars 2015 att ansöka om att förvaltningsrätten ska döma ut särskild avgift enligt LSS.

IVO ansöker om att kommunen ska betala en särskild avgift med ett belopp om 63.000 kronor per månad från och med början av april 2015 till dess beslutet verkställs, kommunen avslutat ärendet av annan anledning eller domstol slutligen avgjort ärendet.

IVO har anfört att den enskilde blev erbjuden bostad i april 2014, men tackade nej till den. Utifrån kommunens uppgifter bedöms det ha varit ett skäligt erbjudande, vilket IVO instämmer i. Den enskilde blev även…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

 

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv