Det finns många olika roller kring en placering på familjehem. På socialförvaltningen i Lysekil jobbar bland annat Anna Thydén, 1:e socialsekreterare, barnsekreterarna Ann-Sofie Grenander och Christina Mattisson, Jessica Lagrell, familjehemssekreterare och enhetschefen för barn- och ungdomsenheten, Anette Calner.

Familjehem – en bristvara

Finns för unga som far illa – med fokus på barnets trygghet

2016-12-16 Behovet av familjehem är beständigt.
Socialförvaltningen i Lysekil ser gärna att fler väljer att vara familjehem, men samtidigt är det ett beslut som noga ska tänkas igenom, mer än en gång.
– Det är viktigt att veta vad det innebär för dig och din familj att vara familjehem. Samtidigt som man tar emot ett barn så bjuder man även in socialtjänsten och den biologiska familjen till sitt liv, säger Anna Thydén, 1:e socialsekreterare.

Det finns några grundprinciper när det gäller socialtjänstens arbete med familjehem. Men det är inga enkla frågor och inget fall är det andra likt.

– En stående målsättning är att barnet, om det är möjligt,  ska tillbaka till sina biologiska föräldrar. Man gör avstämningar var sjätte månad. En av de andra grunderna som vi arbetar efter är att alltid se till barnens bästa, säger Christina Mattisson, barnsekreterare.

Vad är då ett familjehem? Jo, det är en…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv