I fjol var ökningen av godsvolymen i Lysekils hamn 11 procent och en av anledningarna var den nya importen av järnvägsräls från England. Rälsen lossas från fartyg i Lysekils hamn och lastas om till godståg för vidare transport till Trafikverkets verkstad söder om Hallsberg. Rälshanteringen innebär också att Lysekilsbanan utnyttjas av godståg. I april 2015 gick det första godståget på fem år på Lysekilsbanan, lastat med järnvägsräls från England.

Exporten av sågade trävaror ökade med över 50 procent

Positiv utveckling i Lysekils Hamn under 2015 – järnvägsräls nytt godsslag

2016-01-18 Nu går det uppåt för Lysekils Hamn. Tack vare lossning av järnvägsräls och betydligt ökade volymer sågade trävaror blev fjolåret klart bättre än året innan.
– Godsvolymen ökade med 11 procent under 2015 jämfört med 2014 och antalet fartyg som anlöpte hamnen ökade med 15 procent. Exporten av sågade trävaror ökade med hela 53 procent.
Det säger Tor Carlsen, VD för Lysekils Hamn AB.

Efter ”bottenåret” 2010 har volymerna i Lysekils Hamn stadigt ökat för varje år. En avgörande orsak till att uppgången blev så tydlig för 2015 jämfört med året innan var att Trafikverket valde att ta in större mängder järnvägsräls, som används till reparationer av det svenska järnvägsnätet. Premiärlossningen i Lysekil gjordes i april 2015 och under perioden fram till slutet av september lossades hela 11 000 ton järnvägsräls, tillverkad i England av indiska storkoncernen Tata Steel.

– Vi räknar med att omfattningen av järnvägsräls som lossas i hamnen kan bli lika stor i år. Om vi lyckas kan det bli ytterligare sex år med lossningar av räls i Lysekils Hamn. Det beror på hur Trafikverket utnyttjar de optioner de har med Tata Steel, säger Tor Carlsen.

En annan del av godshanteringen som ökat mycket starkt i hamnen under fjolåret är…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

 

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv