”Ett kärvt förslag men sunt och bra för framtiden”

Mats Abrahamsson om investeringsbudgeten

2015-12-12 – Detta är ett bra förslag. Det är kärvt men sunt och bra för framtiden. Utrymmet för förskolans lokal är viktigt.
Så sade Mats Abrahamsson när Sotenäs fullmäktige på torsdagen klubbade investeringsbudget 2016 och flerårs­plan för 2017-2018.

Britt Wall yrkade också bifall till förslaget. Hon fann det oerhört glädjande att förskolan nu blir verklighet och att pengar ges till föreningslivet.

Förslaget till investeringsbudget och flerårsplan föredrogs av ekonomichef Jörgen Karlsson.

Utifrån principen att varje generation själv skall bära sina kostnader och med hänsyn till kommunens finansiella ställning är det finansiella målet för investeringar följande…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv