Ensamkommande barn får stanna – trots åldersuppskrivning

Lysekils socialnämnd har tagit beslut om riktlinjer

2017-02-25 Socialnämnden i Lysekil har tagit beslut om riktlinjer gällande åldersbestämning för ensamkommande pojkar.
– Det är viktigt att kommunen behandlar dessa frågor på ett rättssäkert sätt och att vi har en enhetlig linje i alla ärenden. Det ska inte vara ett lotteri om man får stanna på sitt ungdomsboende i vår kommun, säger Ricard Söderberg (S), tillträdande ordförande i socialnämnden.

Riktlinjer för ensamkommande i form av placering i HVB/stödboende/familjehem var uppe redan på nämndens möte i januari. Då återremitterades ärendet och nu låg ett något omarbetat förslag framme för beslut.
Omprövning 2018
Nämnden beslutade nu att ensamkommande barn beviljas fortsatt vård i form av placering på boende…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration på:

https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv