Christina Johansson, vd på LysekilsBostäder, Susanne Eklöf Keyifcatan, en av de nyutbildade kontaktpersonerna, Cello Keyifcatan, boende på Badhusberget, Eva Isaksson, kvartersvärd och huvudkontaktombud för grannsamverkan och Dan Karlsson poliskommunchef i Lysekil. Foto: Gabriel Berndtsson

Enkla medel för att skapa trygghet

Ny polischef på plats när hyresgäster på Badhusberget utbildades i grannsamverkan

2018-09-21 Grannsamverkan startade hösten 2017 på Badhusberget. Nu har den samverkan utökats genom att utbilda fler kontaktpersoner på Badhusberget. Det här är ett samarbete mellan LysekilsBostäder, Hyresgästföreningen, polisen och Lysekils kommun.

Syftet med grannsamverkan är att skapa tryggare, lugnare och trivsammare bostadsområde. Lysekil är först ut i Västra Götaland och med erfarenheter från andra platser av samverkan i flerbostadshus, visar de på resultat och förhoppningarna är stora.
De som hållit i utbildningen är kommunens säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft tillsammans med Christina Johansson, vd på LysekilsBostäder och där samtliga aktörer medverkat samt boende på Bad­husberget som frivilligt ställer upp som kontaktpersoner.

Ögon och öron öppna

Grannsamverkan handlar om att grannarna gemensamt har ögon och öron öppna, att de rapporterar i syfte att få ett tryggare, lugnare och trivsammare område, säger Eva Isaksson, kvartersvärd och huvudkontaktombud för grannsamverkan på Badhusberget.
– Min roll blir att samordna händelser som rapporteras från hyresgästerna och kontaktpersonerna. Ge dem tips och råd om det är så att de känner sig hotade eller om det handlar om brott ringa polisen, förklarar Eva.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv