Här ligger ett tjugotal flaskor som någon eller några har dumpat. På två ställen ytterligare i området Lyse-Fiskebäck har flaskor upptäckts.

En större mängd tombuteljer har dumpats i Lyse-Fiskebäcksområdet

2018-01-19 En större mängd vinflaskor har dumpats i området Lyse-Fiskebäck. Det rör sig om ganska många flaskor, ett 50,60-tal, kanske fler som under någon månads tid har dumpats på flera ställen och vid minst fyra tillfällen.

Lysekilsposten har fått rapporter om tre dumpningsplatser, alla i Lyse-Fiskebäcksområdet. Det är närboende som rapporterat in fynden och berättar att de har själva tagit hand om ett trettiotal flaskor vid parkeringen till badplatsen i Södra Fiskebäck.
– En månad senare har det tillkommit fler flaskor på samma plats och vi har även upptäckt två platser till, berättar en närboende.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv