”Vi kan börja vaccinera dem som är 65 år och äldre omgående. Vaccinatörerna är beredda och det finns gott om vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Nu erbjuds en fjärde dos vaccin till alla över 65 år i Västra Götaland

2022-04-04 Västra Götalandsregionen, VGR, erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är 65 år och äldre. Sedan tidigare erbjuds en fjärde dos till personer på särskilt boende (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre.

– Vi kan börja vaccinera dem som är 65 år och äldre omgående. Vaccinatörerna är beredda och det finns gott om vaccin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu alla över 65 år att ta en fjärde dos vaccin mot covid-19.
Det ska ha gått fyra månader sedan den tredje dosen togs. I Västra Götaland finns det fortsatt gott om vaccintider, såväl bokningsbara som på drop-in. Alla vaccinatörer kan hittas via VGR:s samlingssida.

Fler över 80 år behöver få fjärde dosen

Samtidigt som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 65 år tar en fjärde dos fortsätter vaccinationsarbetet med bland annat dos 4 till de allra äldsta och dos 3 till alla över 18 år. Andelen personer som är 80 år eller äldre och som tagit en fjärde dos ligger på 44,3 procent, jämfört med 90,7 procent för dos 3 i samma åldersgrupp.

– Vi vill nå en högre täckning i de äldre grupperna eftersom vaccin är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. De som är över 80 år och som ännu inte fått den fjärde dosen kommer att kontaktas av sin vårdcentral, säger Kristine Rygge.

Dos 3 till alla över 18 år

När det gäller dos 3-täckningen för alla över 18 år så ligger den på 58,4 procent, jämfört med 85,7 procent för dos 2.

– Det är viktigt att ta sin tredje dos, pandemin är ännu inte över. Det är enkelt att boka in sig på en ledig tid, säger Kristine Rygge.

Länk

Alla platser för vaccination i Västra Götaland finns på samlingssidan för lediga tider.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv