På fredagsförmiddagen togs första spadtagen för gång- och cykelvägen från länsväg 162 till Preemraff. Barn från Bergs skola i Lyse tog tillsammans med raffinaderichef Peter Abrahamsson och kommunstyrelsens ordförande Jan Olof Johansson ett första symboliskt spadtag på den nya GC- vägen som byggs längs Preemraffvägen, väg 839. Preem och Lysekils kommun tecknade i våras ett avtal om byggande av en asfalterad gång – och cykelväg längs ”Preemraffvägen” väg 839. I december beräknas den vara klar. Cykelvägen blir tre meter bred och sträcker sig från Bergs skola fram till ”Preemraffkrysset”, totalt 4,1 kilometer. I bakgrunden syns projektledaren Stig Nilson på Preem. Foto: Gabriel Berndtsson

”En bra satsning för miljö och trafiksäkerhet”

2015-09-04 På fredagen togs det första symboliska spadtaget på den nya gång- och cykelvägen som byggs längs vägen mot Preemraff i Lyse.
Barn från Bergs skola tillsammans med raffinaderichef Peter Abrahamsson och kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson hjälptes åt att ta spadtaget vid vägen som går in till Bergs skola.
Efter det så bjöds alla barn på Bergs skola på glass.

Den drygt fyra kilometer långa GC-vägen är ett samarbetsprojekt mellan Preem och Lysekils kommun. I våras skrevs ett avtal om att en separat tre meter bred gång- och cykelväg ska byggas på norra sidan av väg 839 från i höjd med Bergs skola fram till ”Preemraff-krysset”.
Man hade kommit fram till att Trafikverket i sina prioriteringar inte skulle kunna bygga vägen inom de närmaste åren. Då kom istället Lysekils kommun och Preemraff överens om att redan i år förverkliga vägen, som påtagligt bidrar till ökad trafiksäkerhet.
Preemraff bygger och bekostar projektet och Lysekils kommun delfinansierar den nya GC-vägen med två miljoner kronor.
Efter färdigställandet överlämnas vägen till Lysekils kommun som ansvarar för framtida drift och underhåll.

Skapa goodwill

Peter Abrahamsson påpekar att Preemraff normalt inte är med och finansierar infrastrukturprojekt.
– Vårt ansvar och ambition är att skapa arbetstillfällen för kommunen och där igenom skapa skatteintäkter till både stat och kommun, som i sin tur finansierar infrastrukturen. Som i särklass den största arbetsgivaren har vi givetvis en särskild roll i kommunen, inte bara det här, utan det är segling och andra arrangemang där vi medverkar för att skapa goodwill i kommunen, den är viktigt för oss, säger Peter Abrahamsson.

Härlig naturupplevelse

Det finns fler planer på att ta fram fler cykelvägar i Lysekils kommun och det finns även diskussioner för att samspela med andra kommuner.
Samtidigt jobbar kommunen fortfarande med att hitta en lösning för att binda ihop GC-vägen längs väg 162, som fick avbrytas på grund av en högspänningslinje. Det var meningen att GC-vägen skulle ha fullbordats vid bygget av den nya cirkulations­platsen i våras.
– Vi har förslag på lösningar men de ska accepteras av vattenfall och trafikverket och vi ligger på där hela tiden. Den här nya sträckningen ger möjlighet att på ett säkert sätt ta del av en väldigt vacker natur. Men kan också vika av innan Preemraff och välja småvägar, där förhoppningsvis bilister tar hänsyn och kör försiktigt, och komma ut vid Lyse kyrka, en härlig naturupplevelse, säger Jan-Olof Johansson avslutningsvis.

Läs den fullständiga versionen i papperstidningen eller på
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Text: Thomas Andersson
& Gabriel Berndtsson
Bilder: Gabriel Berndtsson

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv