Elpriserna kvar på förhöjda nivåer

2022-02-04 Jämfört med december har det varit mildare väder under inledningen av 2022, vilket minskat efterfrågan på el. Samtidigt har det blåst mer och varit mer nederbörd i områden med vattenkraft. Sammantaget har det verkat stabiliserande på de ännu höga elpriserna.

De högre temperaturerna under januari har minskat efterfrågan på el, trots det är det rörliga elpriset fortsatt högt. Det beror till största delen på fortsatt högt pris på utsläppsrätter, höga bränslepriser och mindre gaslager. Det har hållit upp elpriserna i Europa med bland annat mycket höga priser på el i Tyskland.

 

– Våra egna förutsättningar med mycket fossilfri vind- och vattenkraft, tillsammans med kärnkraft, verkar stabiliserande på elpriset. Det som framförallt påverkar den nordiska elmarknaden och elpriset här i Sverige just nu är de höga bränslepriserna i Europa. Vi har med stor tydlighet sett under den här vintern att elpriset är mer volatilt och något vi kanske får vänja oss vid framöver, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

 

Under januari har det blåst betydlig mer med bland annat produktionsrekord den 14 och 20 januari, då vindkraften producerade nära 10.000 MWh i Sverige. Detta motsvarade drygt 40 procent av den svenska totala produktionsmixen. Kärnkraftsreaktorerna i Sverige har full produktion och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, har återhämtat sig under januari. Det innebär att de svenska vattenmagasinen ligger nära det normala för årstiden.

 

Trots att elpriserna legat lägre under januari så är det väldigt många kunder som hört av sig till Vattenfall Kundservice under januari med anledning av att elfakturan för december ska betalas.

 

– Många är av förståeliga skäl oroliga. Vi gör allt vi kan för att hjälpa våra kunder med behovsanpassade helhetslösningar avseende elavtal, förbrukning och betalning, säger Jonas Stenbeck och fortsätter:

 

– Vi har ett par månader kvar med lägre temperaturer. Om du har rörligt elpris så har risken för de allra högsta pristopparna minskat och du kan ligga kvar på rörligt elpris. Men det är alltid bra att ha koll på sitt elavtal och eventuella pristoppar. Kanske redan nu fundera på hur du ska göra till nästa vinter? Extra viktigt också är att se över vad man kan göra i egna hushållet för att minska energianvändningen och därmed kostnader. Se länk med energitips

 

Januari 2022 2021
Elområde 1, Norra Sverige  28,99 öre/kWh 45,06 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige  28,99 öre/kWh 45,06 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige  104,33 öre/kWh 49,05 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige  109,37 öre/kWh 50,22 öre/kWh
     

Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris

 

Mer om elmarknaden:

Privat: Om elmarknaden just nu

Företag: Om elmarknaden just nu

Publicerad:
Nyhetsarkiv