torsdag
18 april, 2024
v16
Sverige står inför en dramatisk ökning av elanvändningen när fossila bränslen ska bytas mot el i alla delar av samhället de kommande 20 åren. Det som driver fram den ökade elanvändningen är i första hand den befintliga industrins omställning, nya industrietableringar och transportsektorns tilltagande elektrifiering.

Elnätsinvesteringar på 116 miljarder krävs i Västra Götaland – mest i landet

2023-08-04 + Omställningen till ett fossilfritt Sverige kräver en snabb och genomgripande elektrifiering av hela samhället. Västra Götaland är ett av de län i Sverige där elanvändning väntas öka mest - hela 164 procent fram till 2045.
Det visar en ny rapport från elnätsföretaget Ellevio, som genomförts av Sweco.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa hela artikeln.

Annons