Elkostnader dominerar hushållens driftskostnader i Västra Götaland

2023-08-31 Villaägarnas årliga driftsrapport visar på ökande utgifter för svenska hushåll. Den tyngsta faktorn är elhandelskostnaderna som har stabiliserats, men på en hög nivå. Den sydsvenska landsbygden är hårdast drabbat. I Västra Götaland märks ett högre kostnadsläge främst för ö-kommunerna.

Villaägarna har sammanställt villahushållens främsta driftskostnader genom fyra variabler, kostnaderna för vatten och avlopp, avfallshantering, elhandel och elnät. Elhandelskostnaderna utgör i elområde 3 nästan hälften av kostnaderna.
• Dyrast i Sverige är det för invånarna i Högsby kommun. Den sydsvenska landsbygden är hårdast drabbat av kostnadsökningarna, säger Jonathan Lindgren expert på kommunala tjänster hos Villaägarna.

Stora variationer
Västra Götaland uppvisar relativt stora variationer. Svenljunga kommun klyvs av elområdesgränsen med resultatet att flera byar söder om gränsen har betydligt högre kostnadsläge. Tibro, Lidköping och Mölndal uppvisar låga kostnader.
• Om elhandelskostnaden som kommer av att befinna sig i elområde 3 räknas bort, har dessa tre kommuner lägre kostnader än Lycksele som har lägst kostnader i landet, fortsätter Jonathan Lindgren.
Med elområdeskostnadens betydelse något reducerad framträder de ökade kostnaderna för avfall och VA tydligare. I undersökningen ökar båda dessa faktorer i snitt med ca 7 procent jämfört med förra året.

Högst VA-taxa på Tjörn
Den gångna månaden illustrerar mycket pedagogiskt behovet av att stärka våra VA-system. På Tjörn har invånarna den högsta VA-taxan i landet. Det finns anledning att se fler kommuner erfara kostnadsökningar med tanke på det investeringsbehov som krävs för att klara extrema nederbörder, avslutar Jonathan Lindgren.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv