Elever från Sotenäs skapar plattform för unga jobbsökare

2019-10-04 ”Rekrytera mer UF” är företaget som ska hjälpa ungdomar att få sommarjobb och samtidigt hjälpa företag som behöver ung arbetskraft. UF-företaget är nu i sin linda, behovet har känts stort bland ungdomar och många företag ser potentialen i en sådan platsbank.

– Vi vill underlätta för företagen att hitta sommarpersonal och samtidigt hjälpa ungdomar att hitta jobben, berättar UF-företagarna Linnea Jarnrot och Emma Lorentsson, Ekonomiska programmet samt Klara Jansson och Tobias Johansson som går Tekniska programmet.
För de elever som läser Ekonomiska programmet är entreprenörskapskursen att sköta ett UF-företag obligatoriskt.

En förmedling

Emma och Linnea, som läser ekonomi, startade upp projektet men insåg snart att det skulle bli för mycket jobb om de själva skulle driva företaget.
Eleverna kommer från Sotenäs kommun och idén uppstod genom att flera i gruppen har föräldrar som jobbar med rekrytering av personal. Det i kombination med Lysekils och Sotenäs geografiska placering och ett stort behov att rekrytera sommarjobb och kanske jobb till andra säsonger också.
– Vi kommer att starta upp en hemsida som ska fungera som en förmedling, och här ska man då kunna se vad det finns för jobb och vad som eftersöks, berättar UF-företagarna.

En betaltjänst

Ungdomarna startade projektet med en marknadsundersökning och behovet kändes stort, särskilt i de större företagen som kunde tänka sig att betala för tjänsten.
– I en förundersökning ställde vi frågan om de kunde tänka sig betala för tjänsten och det var ungefär 50/50. Vi vill inte bara främja de största företagen utan kunna erbjuda ett stort utbud och bredd. Därför har vi valt att ta med mindre företag också, som får vara med gratis, men med mer begränsade möjligheter, som sedan har möjligheten att köpa till tjänster allt eftersom, förklarar ungföretagarna.

Störst behov

I första hand har kvartetten haft kontakt med företag i vårt närområde, men även företag runt hela Fyrbodal, som kan tänka sig vara med men vill veta mer om tjänsten som snart kommer att sjösättas.
När det kommer till jobbsökande ungdomar, är det kanske främst sommarjobbsökande ungdomar utanför närområdet som har allra störst behov av en sådan här tjänst. Som inte vet vad det finns för företag och som inte har några kontakter.
– Vi presenterar företagen i kommunen som informerar om sina verksamheter och kan berätta vad de söker för personer. Vi kommer även att träffa företagen för att kunna skräddarsy det som de vill ha ut av tjänsten, berättar de.

Elever positiva

Eleverna besökte också Sotenässkolan där de gjorde en marknadsundersökning och intresset för att sommarjobba var stort.
– De flesta hade däremot inga kontakter och många visste inte vad de ville jobba med. Med en portal, en platsbank, underlättar det för ungdomarna.
– Vi tänker också att ett det här kan vara bra i brottsförebyggande syfte. Vi har sett statistik på att kriminaliteten i Sverige ökar bland ungdomar, har man då en sysselsättning minskar den risken, tänker vi.

Företagen som har varit positiva till den här tjänsten, som behöver rekrytera ungdomar på somrarna, vad har ni fått för kommentarer från dem?
– De säger att det här är en väldigt bra idé och att det har stor potential att bli stort. De säger också att det behövs och att det ligger i tiden. Det underlättar att få rätt personer på rätt plats, samtidigt ökar utbudet för de sökande. Vi ska kunna upplysa ungdomar om sommarjobb som de inte ens visste fanns att söka. Vi skapar en plattform för ungdomar att söka jobb och en sida för företagen som är behov av ung arbetskraft, avslutar UF-företagarna Klara, Linnea, Emma och Tobias.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv