Totalt eldningsförbud har utfärdats i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner. Detta innebär att det även är förbjudet att använda engångsgrillar. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter.

Eldningsförbud i Uddevalla, Lysekil och Munkedal

"Engångsgrillar får inte användas"

2015-08-19 Totalt eldningsförbud har utfärdats i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner. Detta innebär att det även är förbjudet att använda engångsgrillar. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter.

Med anledning av den rådande väderleken har räddningschefen utfärdat totalt eldningsförbud att gälla fr.o.m.  den 19 augusti klockan 12.00 inom Räddningstjänstförbundets kommuner i Uddevalla, Lysekil och Munkedal.

– När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken, exempelvis murade, grävda och avskärmade. Engångsgrillar får inte användas. Det görs ingen skillnad på villatomt…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv