Nu råder eldningsförbud

2020-06-01 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän meddelar att det är totalt eldningsförbud från och med den 1 juni klockan 12.00 och tills vidare med anledning av rådande väderlek. Beslutet gäller i Lysekil, Munkedal och Uddevalla kommuner. Även Sotenäs har infört eldningsförbud.
Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Den torra väderleken under senaste tiden gör nu att eldningsförbud införs i allt fler kommuner. På måndagen beslutade Räddningstjänsten Mitt Bohuslän om eldningsförbud i Lysekils, Munkedals och Uddevalla kommuner. Senare kom beskedet att även Sotenäs har infört eldningsförbud.

Förbudet gäller från den 1 juni klockan 12.00 och tills vidare.
När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser, exempelvis murade, grävda och avskärmade. Engångsgrillar får enbart användas på iordningställda grillplatser, alltså inte direkt på mark eller brännbart underlag.
Även Tanum och Strömstad har infört eldningsförbud. Även Sotenäs är på gång, men avvaktar.
På grund av den höga brandrisken i Västsverige är brandflyget uppe och övervakar flera gånger per dygn.

Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv