Egon nådde 44 meter per sekund

Fyr blåste ned på Tån vid Brandskär

2015-01-12 Det blåste full orkan vid vindkraftverken på Sivik under lördagskvällen.
– Högsta uppmätta vindstyrkan i vindbyarna var cirka 44 meter per sekund, rapporterar Christer Larsson, som ansvarar för vindkraftverken på Sivik.

När Stormen Egon drog in över Västkusten gick vindstyrkan långt över gränsen mellan storm och orkan (32,6 meter per sekund).
– De högsta vindstyrkorna uppmättes mellan klockan 22 och 24 på mellan 40 och 55 meters höjd över marken, säger Christer Larsson.
Då blåste det alltså över 40 meter i sekunden.
Det ovanliga inträffade också att medelvinden var uppe nära orkanstyrka när det blåste som värst vid Sivik. Mätningarna vid vindkraftverken på Sivik visade att medelvinden från klockan 19 till midnatt på lördagskvällen låg mellan 30 och 33 meter per sekund, där alltså gränsen vid orkan ligger vid 32,6 meter per sekund.
Ända från klockan 13 på lördagen fram till 9 på söndagsmorgonen var medelvinden högre än 20 meter per sekund.
Vindkraftverken på Sivik var automatstoppade av säkerhetsskäl så länge det blåste över 25 meter per sekund.
Fyr blåste ned
Vid Kristinebergs väderstation på Skaftö uppmättes 38 meter per sekund i byarna.
Det djupa lågtrycket med extremt starka västliga vindar skapade ett mycket högt vattenstånd, minst 120 centimeter över det normala. I bland annat Valbodalen svämmade vattnet över och trängde upp till vinterupplags-platsen för båtar.
Vid Islandsberg uppmättes våghöjder på som mest cirka 7 meter, enligt Sven Lovéns väderstation på Skaftö.
Extremvädret i Egons spår orsakade inte bara nedfallna träd på land. På ön Tån väster om Brandskär, vid inseglingen till Brofjorden, blåste fyren ned. Det upptäckte lotsbåten på söndagsförmiddagen.
Mot naturens krafter stod sig varken fyrar, båtar eller träd särskilt starka när Stormen Egon växlade upp till orkanstyrka över Bohuslän kvällen den 10 januari 2015.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv