– Vi vill förenkla för Lysekilsborna, behålla och förstärka kundkontakten och leverera ett tryggt, konkurrenskraftigt alternativ, med lokalt producerad el, säger Susanne Malm, vd för LEVA i Lysekil AB. Genom att handla på hemmaplan bidrar vi alla till att hålla bohuskusten livskraftig.

Efter sommaren börjar LEVA i Lysekil sälja el

”Genom att handla på hemmaplan bidrar vi alla till att hålla bohuskusten livskraftig”

2015-02-13 LEVA i Lysekil breddar sitt utbud och börjar sälja el i augusti.
– Vi vill förenkla för Lysekilsborna, behålla och förstärka kundkontakten och leverera ett tryggt, konkurrenskraftigt alternativ, med lokalt producerad el, säger VD Susanne Malm. Genom att handla på hemmaplan bidrar vi alla till att hålla bohuskusten livskraftig.

LEVA i Lysekil är elnätsbolaget i Lysekils kommun. Företaget ansvarar för elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp, vindkraft samt gata/parkskötsel i Lysekil. I augusti börjar Leva även leverera el.
– Just nu går stora aktörer ut och lockar med femåriga avtal och vi hoppas att kustborna har is i magen och inväntar vår lansering, säger Susanne Malm till Lysekilsposten.
 Varför elhandel?
Ett starkt motiv till att starta elhandel är att förekomma utvecklingen på elmarknaden.
EU har ambitionen att knyta ihop alla elaktörer i Europa för att förbättra elmarknaden och harmoniera priserna. Förändringen innebär också att kontakten med kunden flyttas från nätägarna till företagen som säljer el.
– Genom att erbjuda både el och elnät förenklas kundernas vardag. Företag som inte säljer el tappar direktkontakten med kunderna, säger Susanne Malm. LEVA föredrar att ha direktkontakt, för att kunderna även i fortsättningen ska ha tillgång till lokal kunskap och snabb service. Vi vill att kunderna känner sig trygga, inte minst vid elavbrott, och LEVA är ett starkt varumärke i Lysekils kommun.
– LEVA kommer inledningsvis att arbeta som en återförsäljare av el, tillsammans med en stark samarbetspartner som delar Levas värderingar och starka kundfokus.
Styrelsen vid LEVA i Lysekil fattade under styrelsemötet den 10 februari beslut om att ge VD i uppdrag att starta elhandel under 2015. Kommunfullmäktige i Lysekil har tidigare bifallit det nya affärsområdet.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv