Efter skredet – då öppnar E6 vid Stenungsund

2024-05-30 Grundläggningsarbetet efter skredet är klart och Trafikverket planerar att släppa på trafiken på E6an i sommar.

Efter skredet vid Stenungsund förra året så meddelar nu Trafikverket att de åter öppnar E6 under andra veckan i juli. Grundläggningsarbetet ska vara klart men det återstår arbete med asfaltering, montering av vägräcken, linjemålning, skyltinstallationer, belysning och besiktningar inför trafikpåsläpp skriver Trafikverket på sin hemsida.

Peab har central roll i effektiva färdigställandet av E6

E6 vid Stenungsund, som påverkades av ett jordskred i september 2023, beräknas öppna för trafik under den andra veckan i juli. Peab har haft huvudansvaret för entreprenaden, vilket inkluderat skredsäkring, grundförstärkning och byggnation av den nya E6:an.

Jordskredet den 23 september orsakade betydande skador på både infrastruktur och miljön i närområdet i Stenungsund. Inom loppet av drygt ett halvår har Peab tillsammans med COWI på uppdrag av Trafikverket återuppbyggt E6. Peab har ansvarat hantering av flera kritiska aspekter av projektet, inklusive skredsäkring, anläggning, schakt, grundläggning och återuppbyggnad.

– Vi är stolta över att Peab har en central roll i färdigställandet av detta samhällskritiska projekt. Många människor har påverkats av skredet och vi är stolta över att E6:an nu kan öppna till sommaren. Nu kommer vi fortsätta med färdigställandet av anslutande vägar samt de kommunala vägarna i området, säger Ioannis Strantzalis produktchef på Peab.

Under projektet har säkerheten varit högsta prioritet. En rad geotekniska undersökningar och kontinuerliga markrörelsekontroller har gjorts för att säkerställa vägens stabilitet. Ett omfattande samarbete har skett med myndigheter och Stenungssunds kommun för att uppnå en säker och hållbar infrastruktur.

– I detta projekt har vi haft möjlighet att nyttja Peabs fulla kompetens inom flera olika specialistområden. En förutsättning för att kunna öppna i juli är att vi jobbat i skiftgång och det goda samarbetet mellan Peab, Trafikverket och COWI i projektet, säger Ioannis Strantzalis.

Trafikverket presenterade tidigare idag att E6:an i Stenungsund kommer att öppnas för trafik under andra veckan i juli – läs mer här på Startsida – www.trafikverket.se

Fakta om projektet

Omkring 50 000 ton jordmassor och 8 000 ton asfalt har transporterats bort från platsen.

Grundläggningen är gjord med kalkcementpelare och skumglas.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv