Dyster prognos för nya socialnämnden

Minus 20 miljoner vid årets slut

2015-01-22 Prognosen för den nya socialnämnden i Lysekils kommun pekar mot ett gigantiskt underskott på 20 miljoner vid årets slut.
Ledamöterna i den nya nämnden blev tagna på sängen när prognosen presenterades vid nämndens första möte som ägde rum i stadshuset på onsdagen.
Ny 11-mannanämnd från årsskiftet

Den nya socialnämnden är en 11-mannanämnd från årsskiftet med följande sammansättning:
Ordförande: Maria Forsberg (M), vice ordförande Ulrika Häller Lundbäck (KD), Krister Samuelsson (M), Anette Bjrömander (S), Ann-Charlotte Strömwall (FP), Siw Lycke (C), Thor Karlsson (LP.nu), Marie Lindgren (LP.nu), Maria Lundbom (LP.nu), Britt-Marie Kjellgren (KP), Sebastian Ahlqvist (SD).

– Om det visar sig att nämnden inte ens kommer i närheten av sin budgetram utan slutar året med ett underskott som är större än förra årets, måste frågan om tvångsförvaltning väckas, nämnden upplösas och frågorna flyttas till kommunstyrelsen, säger Krister Samuelsson (M), ledamot i socialnämnden.
Från och med januari 2015 är vård- och omsorgsnämnden och individ- och myndighetsnämnden sammanslagna till en gemensam socialnämnd.
Minus 20 miljoner
I onsdags kallades ledamöterna till det första sammanträdet i stadshuset. Redan vid första sammanträdet konstaterades att budgeten för 2015 inte kommer att kunna hållas.
Nämnden kommer i dagsläget göra ett underskott om cirka 20 miljoner kronor.
Mötet fattade dock beslutet att den ram som fullmäktige satt skall försöka att hållas.
Under mötet framkom att nämnden kan vara utsatt för prisdiskriminering när det gäller t.ex. mat-taxan.
– I dag subventioneras maten med 3000 kronor. Många andra kommuner så som t.ex. Karlstad har ingen subvention alls, säger Krister Samuelsson.
Vidare konstaterade nämnden att kostnaderna för bilar har kunnat sänkas – men sänkningen har varit från en allt för hög nivå i förhållande till vad andra delar av kommunens förvaltningar har betalat.
”Kraftfulla åtgärder”
Krister Samuelsson är upprörd över olika saker som framkom vid socialnämndens möte.
– Först och främst är det upprörande att nämnden och tjänstemannasidan inte beslutar om mer kraftfulla åtgärder. Sedan måste frågan om prisdiskriminering utredas. Det får inte ens finnas några misstankar om att sådana företeelser har förekommit och fortfarande förekommer.
Krister Samuelsson kommer att under måndagens möte inom moderaterna i Lysekil att lägga fram ett förslag om att fullmäktige omgående skall tillsätta en utredning om prisdiskriminering.
– I den utredningen måste också frågan om hyresavtal ingå. Det är upprörande att skattebetalarnas pengar går till tomma lokaler med höga hyror och långa kontraktstider. Jag måste ställa mig frågan hur det har varit möjligt att ingå sådana avtal utan att någon har reagerat?
Krister Samuelsson fastslår att om det visar sig att nämnden inte ens kommer i närheten av sin budgetram utan slutar året med ett underskott som är större än förra årets, måste frågan om tvångsförvaltning väckas, nämnden upplösas och frågorna flyttas till kommunstyrelsen.
– Skulle det visa sig att man har diskriminerat nämnden och förvaltningen och att pengar har flyttats över från den dåvarande socialförvaltningen till bildningsnämnden, måste även även bildningsnämnmden upplösas, anser Krister Samuelsson.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv