Dyrt riva bostadshus på Skaftö

2015-02-16 Ägarna till en fastighet på Skaftö får avslag även i mark- och miljödomstolen på sitt överklagande om beslutet att de måste betala nästan 150 000 kronor för att de utan startbesked rivit en stor del av ett bostadshus och därefter börjat bygga ett nytt bostadshus på platsen.

Fastighetsägarna är inte överens med myndigheterna om vad som ska betraktas som en rivning, och hur mycket fasaden/ytterväggarna får ändras inom ramen för ett bygglov för till- och ombyggnad.
Ett bygglov för till- och ombyggnad av huset gavs av byggnadsnämnden i Lysekil hösten 2013.
Men byggnadsnämnden ansåg att det i praktiken handlade om en rivning av den befintliga byggnaden och en nybyggnad av ett bostadshus, istället för till- och ombyggnad.
Som en konsekvens av detta beslutade nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift för rivning utan startbesked på 50 000 kronor och på samma sätt en byggsanktionsavgift på nära 100 000 kronor för att nybyggnad av bostadshus påbörjats utan startbesked.
Beslutet i byggnadsnämnden överklagades av de två fastighetsägarna till länsstyrelsen. I första hand ville ägarna till fastigheten att sanktionsavgifterna ströks helt, i andra hand att de nedsattes till en fjärdedel, men länsstyrelsen avslog besvären.
Fastighetsägarna överklagade till mark- och miljödomstolen i Vänerborg. Nyligen kom besked därifrån. Domstolen gör ingen annan bedömning än tidigare instanser, utan fastställer länsstyrelsens beslut.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv