(DO) granskar om elev har blivit trakasserad

Begär yttrande från Lysekils kommun

2016-04-22 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att utreda om en elev har utsatts för trakasserier som delvis ska ha varit sexuella på en skola för de lägre stadierna i Lysekils kommun. De trakasserande uppges ha varit andra elever vid händelsen för ett år sen.

Skolinspektionen har överlämnat uppgifterna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) då uppgifterna bedömts falla under DO:s tillsyn.

Begär yttrande

(DO) begär nu ett yttrande från utbildningsförvaltningen i Lysekil angående aktuell anmälan. Händelsen ska ha ägt rum på Stångenässkolan för cirka ett år sedan. Om en utbildningsanordnare får kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i utbildningsanordnarens verksamhet anser sig i samband med verksamheten ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, är utbildningsanordnaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Annons
Nyhetsarkiv