Dispens från strandskyddet för brygga i Lönndal vid Värbofjorden

Sträckan det rör sig sig om är 75 meter

2015-06-30 Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskott har behandlat en ansökan om strandskyddsdispens för brygga på fastigheten Lönndal 1:7 i Lysekils kommun. Nämnden medger dispens.

Bryggan går längs med strandlinjen  och är en  förlängning av två befintliga bryggor i väster och i norr. Sträckan av strand som det rör sig om är cirka 75 meter.
Enligt ansökan  varierar bredden på bryggan längs sträckan för att anpassa sig till terrängen. Bryggan borras fast i berget alternativt pålas till berg om tillräckligt pålningsdjup finns…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv