Dingle centrum för utbildningar i naturbruk även i fortsättningen

Ny utbildning till maskinförare och friskola med start till hösten

2017-02-28 När beslutet kom från Västra Götalandsregionen att naturbruksgymnasiet i Dingle skulle läggas ned fanns farhågor att lokaler skulle stå tomma och att Dingle skulle få minskad betydelse som utbildningscentrum.
Men så blev det inte. Kunskapens Hus flyttade in med kommunala vuxenutbildningar. Där studerar i dagsläget 350 elever. Dessutom finns här Naturbruksskolan Dingle-Vuxenutbildning som har cirka 115 elever inom Komvux, yrkeshögskola och uppdragsutbildning inom gröna näringar.
I augusti planerar friskolan Dinglegymnasiet AB att starta verksamhet med naturbruksutbildning.

”Dingleskolan” drevs tidigare av Västra Götalandsregionen som ett naturbruksgymnasium med internat. Men nu har Munkedals kommun köpt en stor del av lokalerna och driver där olika slags utbildningar i det som kallas Kunskapens Hus…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv