”Det som fullmäktige säger till socialnämnden blir en tom fras”

Prognosen pekar på minus 15,9 miljoner för socialnämnden

2017-10-20 Medan Lysekils kommun beräknas göra ett överskott i storleksordningen 17-18 miljoner vid årets slut, pekar socialnämndens prognos mot ett underskott på 15,9 miljoner. Fredrik Lundqvist (Lysekilspartiet) konstaterade krasst att fullmäktiges uppmaning till nämnden att vidta åtgärder för att nå budgetbalans vid årets slut blir en tom fras och att det finns ett strukturellt fel som måste rättas till.

– Huvudansvar för dessa brister ligger delvis i socialnämndens ansvarsområde, men det är kommunstyrelsen som är satt att leda daglig verksamhet och utöva uppsiktsplikt, sade Fredrik Lundqvist vid fullmäktigemötet i torsdags kväll.

Läs hela texten i papperstidningen eller e-tidningen. Du vet väl att du kan gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet: https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv