Några av de som jobbar med barn och ungdomar mellan 6-15 år är fältarbetaren Mattias Berntsson och fritidsledaren Helene Ödegaard, som sitter bakom Annette Calner (chef för fältarbetarna), fältarbetare Paulina Andersson och Torgny Jansson (chef för fritidsledarna). Foto: Christian Lycke

”Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn”

Socialtjänsten vill nyansera debatten om ungdomsgängen som härjar i Lysekil

2017-01-04 – Det finns ett uttryck som säger att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Låt Lysekil bli den byn!

Det skriver Annette Calner, enhetschef för BoU (Barn och Ungdom) vid socialtjänsten och Joakim Hagetoft, säkerhetssamordnare i Lysekils kommun, i ett uttalande med anledning av den senaste tidens debatt och artiklar i dagstidningar och sociala medier om att det härjar ett ungdomsgäng i Lysekil.
Under senare delen av hösten har det förekommit en hel del skadegörelse. Främst har ett flertal glasrutor krossats, som inneburit både höga kostnader och stor olägenhet för de som drabbats. Det har i samband med detta ifrågasatts vad kommunen gör för att komma tillrätta med detta problem.

Annette Calner och Joakim Hagetoft vill med sitt uttalande klargöra vilka åtgärder som kommunen har vidtagit.
–  I Lysekils kommun bedrivs ett förebyggande arbete på bred front för att stävja och komma tillrätta med bland annat denna problematik. I aktuell situation arbetar polis och socialtjänst tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare för att förtydliga föräldraansvaret och för att förändra attityder hos både vårdnadshavare och ungdomar. Åldern på de aktuella ungdomarna är mellan 12-15 år. Det här arbetet initierades efter att skolpersonal uppmärksammat tongångar och diskussioner bland ungdomar, inte på grundval av några iakttagelser i samband med pågående skadegörelse.

Annette Calner och Joakim Hagetoft kan konstatera att sedan socialen inledde samtal med vårdnadshavarna har det inte förekommit någon skadegörelse enligt polisen.

Läs mer i papperstidningen eller på https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv