Några av eleverna som utexaminerades i veckan var; Marian Araya, Marina Lindblom, avdelningschef vård och omsorg i Lysekils kommun, Lotta Emanuelsson, Ann-Louise Brunström, Maria Nästegård, Linda Gullbrandsson, Malin Törnblom, Anne-Li Mellgren, Helena Wiik, Annelie Spindel, Ingela Nolin Börjesson, Ingrid Granlund, Theodora Brown, Therese Lindahl, Saga Larsson, Eva-Lena Lindqvist, lärare på Campus Väst och Josipa Sipic.

”Det är alltid bra att uppdatera sina kunskaper”

Socialförvaltningen i Lysekil har fått 354 000 kronor i stimulansmedel

2016-12-15 För personal inom vården är det viktigt att hänga med i utvecklingen och uppdatera sina kunskaper för att kunna möta patienternas behov och erbjuda bästa möjliga vård.
Sedan i september har totalt 100 personer i Lysekils kommun erbjudits kompetenshöjning genom stimulanspengar från Socialstyrelsen.

I veckan utexaminerades 100 undersköterskor och habiliteringspersonal på Campus Väst. Lysekilsposten har talat med två elever som gjort kunskapslyftet som ger 100 gymnasiepoäng, Ann-Louise Brunström och Josipa Sipic, och de är nöjda med utbildningen.
– Vi har läst palliativ vård och även om vi kunde mycket av det här, flera av oss jobbat med det här i många år, och det är alltid bra att fräscha upp minnet. Det är lätt att arbetet annars går på slentrian, att man går i samma fotspår, säger de.
– Samtidigt som forskningen hela tiden går framåt, påpekar Marina Lindblom, avdelningschef vård och omsorg i Lysekils kommun.
350 000 kronor
– Jag fick information om att Socialstyrelsen hade stimulansmedel för att öka kunskapen hos vårdpersonal. Det här ansökte socialförvaltningen i Lysekil och fick cirka 350 000 för ändamålet.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv