Den växande populariteten för sms lån utan UC – detta bör du veta

2023-06-28 Den har blivit allt vanligare för svenska konsumenter att vända sig till alternativa långivare för att ansöka om konsumtionslån. Det visar statistik framtagen av SCB under 2022, där man ser en ökande trend bland ansökningar om lån hos nischbanker eller andra finansieringsbolag. Allt eftersom intresset ökat har konceptet sms lån utan UC, även benämnt som snabblån, blivit vanligare. Samtidigt blir det viktigare för konsumenter att förstå både fördelarna och nackdelarna med denna form av finansiering.

Mer information om sms lån utan UC kan även hittas online för de som är intresserade av att fördjupa sig viadre i ämnet.

 

Vad är ett lån utan UC?

Kortfattat kan sms lån utan UC förklaras som lån där långivaren väljer att inte använda sig av Upplysningscentralen (UC) för att genomföra en kreditupplysning på den som ansöker om lånet. I stället används alternativa upplysningsföretag som exempelvis Creditsafe eller Bisnode (nu kallat Dun & Bradstreet).

 

UC är idag den största och mest använda kreditupplysningstjänsten i Sverige, men med desto fler ansökningar som görs via tjänsten på kort tid, ju svårare kan det för en konsument att bli beviljad framtida lån och krediter. Eftersom ett lån utan UC genomförs av ett annat företag registreras kreditkontrollen inte i Upplysningscentralens register. Det kan även finnas skillnader i vilka uppgifter som kontrolleras beroende på om kreditupplysningen görs via UC eller annan aktör.

 

Person- och mikroupplysning

Skillnaderna mellan de olika upplysningarna brukar benämnas i termerna person- och/eller mikroupplysning, där den förstnämnda är en heltäckande kreditupplysning som ger information om en konsuments fullständiga ekonomiska situation. Vanligast är att sådana upplysningar görs vid större lån, som bolån, eller vid en nyanställning eftersom den tillhandahåller komplett information om såväl inkomst, krediter som betalningsanmärkningar.

 

Därtill är det heller inte ovanligt att dessa även kontrollerar faktorer som skuldsanering, historiska skuldsaldon hos Kronofogden, låntagarens civilstånd samt information om fastighetsägande och bolagsengagemang. Det är alltså oftast dessa som görs när en kreditupplysning genomförs via UC.

 

Mikroupplysningar är, som namnet antyder, något mindre i sin omfattning jämfört med personupplysningar. Dessa påverkar heller inte en låntagares kreditvärdighet om flera görs under en kortare period, och är vanligt förekommande vid mindre lån, fakturaköp eller mindre avbetalningar. Den information som vanligen kontrolleras är konsumentens namn och adress, dennes skuldsaldo samt eventuella betalningsanmärkningar. Det är också denna typ av upplysning man syftar till när man pratar om lån utan UC.

 

När kan ett sms lån utan UC vara lämpligt?

Det finns olika situationer där ett sms lån utan UC kan vara ett lämpligt alternativ för en låntagare. En av de vanligaste situationerna är när en person är i behov av snabb finansiell hjälp och behöver täcka akuta kostnader. Många banker är idag restriktiva när det gäller att bevilja lån till personer med en sämre kreditvärdighet. I sådana fall kan även ett lån utan UC vara en finansiell lösning för de som idag har betalningsanmärkningar men är i behov av att täcka oväntade utgifter eller hantera skuldavbetalningar.

 

Det finns även situationer där snabbheten i processen är avgörande. Exempelvis vid en olycka på semestern, eller när värmepumpen i huset slutat fungera. Traditionella banklån kan ta längre tid att godkännas och betalas ut, medan sms lån utan UC vanligtvis erbjuder snabbare svar och utbetalningar.

 

Det som dock är viktigt att ta i beaktning är att dessa lån, trots sin snabba hanteringstid, också har en mycket kortare löptid än traditionella privat- eller bolån. Något som även resulterar i högre räntor och eventuella omkostnader. En låntagare ska därför alltid se över sin ekonomi först, för att säkerställa att månadsbeloppet kan betalas och att lånet blir betalat i tid. Detta för att undvika ytterligare avgifter eller i värsta fall riskera anmärkningar, vilket kan påverka möjligheterna till nya lån i framtiden.

Det är alltså endast lämpligt att ta ett sms lån utan UC i det fall man faktiskt är i behov av pengarna för att täcka en oförutsedd och nödvändig kostnad. Att låna för nöjen eller underhållning är sällan rekommenderat, eftersom riskerna för att inte återbetala lånet i tid kan bli större.

 

För- och nackdelar med lån utan UC

Som vi redan varit inne på finns det såväl fördelar som nackdelar med att ta ett lån utan UC. De främsta fördelarna är:

 

  • Smidiga processer: Trots att namnet för sms lån kanske är lite förlegat, och det inte längre går att ansöka om lånen via ett sms, är processen fortfarande snabb och smidig. I dag kan låntagare ansöka om ett lån direkt via en långivare eller -förmedlare och processen tar som oftast några få minuter.
  • Snabba utbetalningar: Det går också snabbt för låntagare att få svar på huruvida deras ansökan beviljas eller ej, vilket gör att de kan få tillgång till pengarna mycket fortare än vid ett traditionellt lån. Något som kan vara fördelaktigt vid oförutsedda händelser, där kostnader kan behöva betalas inom en kort tidsperiod.
  • Kreditvärdigheten påverkas inte negativt: Eftersom kreditupplysningen inte registreras via UC, påverkas kreditvärdigheten inte negativt vid lån hos storbanker eller långivare som använder sig av UC. Det är dock viktig att komma ihåg att många lån och krediter, oavsett långivare eller upplysningsföretag, kan ha en negativ påverkan på ens ekonomi och kreditvärdighet i det långa loppet.
  • Lån trots betalningsanmärkning: I vissa fall kan långivare som erbjuder sms lån utan UC erbjuda lån trots betalningsanmärkningar. Detta innebär alltså att personer med lägre kreditvärdighet har en större chans att få ett lån beviljat. Det kan dock krävas att vissa specifika krav uppfylls. Exempelvis kan långivare kräva att man inte har några obetalda skulder hos Kronofogden, eller att det finns en medlåntagare.
  • Bättre villkor vid bra kreditvärdighet: Även om lån utan UC inte genomför sin kreditkontroll via Upplysningscentralen, är en bra kreditvärdighet fortsatt en förutsättning för att bli beviljad lån. En hög kreditvärdighet kan även bidra till bättre lånevillkor eftersom låntagaren oftast bestämmer räntan själva, beroende hur väl de tror att en låntagare kan betala tillbaka pengarna.

 

Nackdelar

Trots de fördelar som lån utan UC kan erbjuda finns det också nackdelar att ta hänsyn till. En av de viktigaste aspekterna är de högre räntorna som ofta följer med dessa lån. Eftersom långivarna tar större risker genom att bevilja lån utan att utföra en noggrann personupplysning, kompenserar de för detta genom att erbjuda lån till högre räntesatser. Detta kan leda till högre kostnader för låntagaren i längden.

 

En annan nackdel är även att löptiderna är mycket kortare och kan variera mellan 30 dagar till några månader beroende på belopp och långivare. Det är därför viktigt att läsa igenom samtliga villkor innan ett lån tecknas, för att kunna säkerställa att det kan återbetalas inom den utsatta låneperioden.

 

Det är även desto viktigare att räkna ut vad den totala effektiva räntan blir. Det vill säga den slutliga kostnaden för hela lånet, inklusive ränta, avgifter och andra omkostnader som kan tillkomma i form av exempelvis uppläggningsavgifter. Sms lån med effektiva räntor som överstiger Riksbankens referensränta plus 30 procent kallas ofta för högkostnadskrediter, eftersom kostnaden för lånet i sin helhet kan bli väldigt hög.

 

Exempel

Säg att en låntagare vill låna 100 000 kronor med rak amortering och en löptid på 5 år. Räntan för detta lån är 5 procent, inklusive en uppläggningsavgift om 300 kronor. Med månatliga inbetalningar inklusive en fakturaavgift på 25 kronor kommer den effektiva räntan landa på 5,84%.

 

Statistik kring konsumtionslån

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) har antalet konsumtionslån i Sverige fortsatt att öka under de senaste åren. Enligt den senaste rapporten har konsumtionslånen ökat med 81 procent mellan 2010 och 2021. Därtill har nischbankerna visat sig få större marknadsandelar och stod under dessa år för 63 procent av den totala tillväxten.

 

Även enligt Finansinspektionen (FI) har antalet konsumtionslån ökat och står idag för en femtedel av de svenska hushållens lån. Samtidigt utgör dessa hälften av det totala beloppet som hushållen betalar i ränta och amortering.

 

Avslutande ord

Trots de för- och nackdelar förknippade med sms lån utan UC har dessa lån blivit alltmer populära i Sverige. För personer som är i behov av snabb ekonomisk hjälp för att täcka upp oväntade kostnader, eller som av någon anledning har en begränsad kreditvärdighet, kan dessa lån erbjuda en möjligt att täcka upp nödvändiga kostnader.

 

Det är dock viktigt att noggrant överväga alla aspekter innan man ansöker om ett sådant lån, och att vara medveten om de potentiella riskerna och kostnaderna som kan vara förknippade med detta. Konsumenter bör säkerställa dels att de lånar för att kunna betala oförutsedda utgifter, dels att månadskostnaderna för lånet kan betalas och att lånet i sin helhet blir återbetalt inom den uppsatta löptiden.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv