Den 3 maj går Postnord över till varannandagsutdelning

Hela Sverige ska leva är starkt kritiska mot sämre service på landsbygden

2021-03-31 På grund av att antalet brev minskar som en följd av digitaliseringen kommer Postnord att införa varannandagsutdelning av post och tidningar den 3 maj. Förändringarna slår mot boende på landsbygden och alla som läser dagstidningar i pappersformat.

Christer Johansson, vice ordförande, i länsavdelningen Hela Sverige ska leva i Fyrbodal, kräver att regeringen pausar Postnords införande av varannandagsutdelning till dess att den utredning som ska ledas av Britt Bohlin har lämnat sitt förslag dvs 31 januari 2023.
– Först måste de nationella målen för digitalisering på landsbygden ha uppfyllts. Svenska staten och svenska skattebetalare ska inte behöva vara med och finansiera de underskott som den danska verksamheten har gått med, underskott på närmare 2,99 miljarder enligt en intern utredning som tagits fram inom Postnord.

”Demokratin urholkas”
Han är starkt kritisk mot att demokratin urholkas på så sätt att äldre och andra boende på landsbygden med dålig mobiltäckning och dåliga eller helt i avsaknad av tillgång av bredband utesluts från möjligheten till att delta i debatter och nyhetsflöde.
Försämringarna slår också mot lokala nyhetstidningar, då det finns en stor andel läsare som föredrar papperstidningen framför e-tidning.
Mathias Krümmel, chef för PostNord Sverige, konstaterar att e-handeln och andelen skickade paket ökar kraftigt samtidigt som antalet skickade brev minskat med ungefär hälften sedan millennieskiftet.
– Därför introducerar PostNord en ny leveransmodell där paket och varubrev fortsatt delas ut varje vardag medan brev och tidningar levereras varannan vardag.
Den 3 maj införs som planerat så kallad varannandagsutdelning i region Väst, det vill säga för mottagare med postnummer som börjar med 40-51.
I början av året infördes modellen för mottagare med postnummer som börjar med 2, efter att ha testats under hösten 2020 i Lund och Kävlinge.
– En ny modell för utdelning av brev, tidningar och reklam är ett sätt för PostNord att möta förändrade behov hos svenskarna och samtidigt rusta för framtiden. För många mottagare är det idag viktigare att kunna få sina e-handlade paket alla vardagar än att brevbäraren ska passera postlådan varje dag, oavsett om det finns brev att dela ut eller inte, menar  Mathias Krümmel.

Anpassning till verkligheten
På kritiken att servicen försämras svarar han att den nya leveransmodellen är en anpassning till en verklighet som redan är här, och många mottagare kommer inte att märka någon större skillnad.
– Brevbärarna fortsätter att dela ut brev varje dag, men går olika rundor beroende på vilken dag det är. Servicen kommer att vara densamma i hela landet när modellen är fullt utrullad och naturligtvis kommer den populära lantbrevbäringen att finnas kvar. För den som har behov av att skicka något snabbt kommer det även i fortsättningen att finnas expresstjänster. Paketleveranserna kommer inte att beröras av förändringen i postutdelningen, utan delas ut i mottagarens postlåda, som hemleverans eller till ett ombud precis som tidigare.

”Så bra service som möjligt”
Dovile Radzeviciute, chef för region Väst i PostNord, berättar att man har jobbat med förberedelserna nästan ett år, och ser fram emot att komma igång med den nya modellen.
– Alla medarbetare vet vad de ska göra och vi kommer att göra vårt yttersta för att alla i regionen ska få en så bra service som möjligt, säger han-
Modellen rullas ut stegvis, och beräknas vara implementerad i hela landet 2022. Varje utrullning utvärderas på flera parametrar, däribland leveranskvalitet, medarbetarnas arbetsmiljö och de interna processerna, för att identifiera och genomföra förbättringar.
– Det är väsentligt att utrullningen inte går fortare än att det blir rätt. Vi vill med det här säkerställa att vi fortsatt kan vara relevanta för alla som bor och arbetar i Sverige. Det nya utdelningssättet skapar bättre förutsättningar för en hållbar postutdelning i hela landet och ett fortsatt starkt erbjudande för e-handeln även i framtiden, avslutar Mathias Krümmel.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv