Den 19 maj ska vägen öppnas upp

Fram tills dess får Lysekil stå ut med den dåliga vägen

2021-05-06 Senast den 19 maj ska det vara asfalterat och klart i området, då öppnas vägen upp mot Valbogatan. Det har hörts kritiska röster kring den dåliga vägsnutten förbi Ovalen. Trafikingenjören i Lysekils kommun, Magnus Eriksson, menar att entreprenören har daglig tillsyn, men påpekar också att det är ett vägarbetsområde och det kommer att vara gropigt tills att man asfalt­erar den 17-18 maj.

Den 17-18 maj öppnas den så kallade katastrofen över Tröten. Då ska hela området asfalteras efter det stora VA-arbetet som utförts. I ett halvår har projektet varit igång. Det drog igång under december månad, inte den bästa tiden för bra arbetsförhållanden, men trafikmässigt taktiskt.
– Arbetet har flutit på och slutbesiktningen blir den 25 maj, men senast den 19 maj ska det vara asfalterat och klart, då ska allt vara öppet igen, påpekar projektledaren för arbetet Donny Hasslöf.
– Vägen kommer att vara gropig fram till att vi asfalterar den. Vi kommer att förbättra platsen med kontinuerlig tillsyn, men det kommer att fortsatt vara gropigt. Man skadar inte sina bilar om man kör försiktigt, nivåskillnaderna är inte större än att man ska kunna framföra en bil med normal markfrigång över platsen, påpekar Magnus.

Med anledning av trafikomläggningarna har bilister valt att köra över Börjessonsliden.
– Här har vi nu satt upp skyltar, genomfart förbjuden, avslutar Magnus Eriksson.

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv