"Det finns ingen som berörts av frågan kring äldreboendet Gullvivan på Skaftö, som har invändningar mot demokratiska principer eller arbetssätt. Problemet är att ni inte lever som ni lär. Vår kritik handlar om hur ni behandlat människorna som berörts av denna illa skötta fråga", skriver Ingvar Dahlgren. 90 år och boende sedan 1970 på Skaftö

Debatt: Demokratin fungerar bäst om ni pratar med oss medborgare

2019-08-27 "Ta inte kortsiktiga beslut som är farliga för de som berörs, utan någon som helst dialog. Detta är vad vi är kritiska mot och inget annat. Lite självkritik mot ett förhastat beslut kunde man önska. Kanske tom förstå när man ser hur ekonomin ser ut i kommunen och socialnämnden", skriver Ingvar Dahlgren, 90 år och boende sedan 1970 på Skaftö, som ett svar på utspelet från kommunalrådet Jan-Olof Johansson och kommundirektören Leif Schöndell.


Jan-Olof Johansson, ordförande i kommunstyrelsen och Leif Schöndell, kommunchef i Lysekil ger en historisk återblick i hur demokratin tillkommit och hur den fungerar, i Lysekilsposten den 26 augusti.
Den finns ingen som berörts av frågan kring äldreboendet Gullvivan på Skaftö, som har invändningar mot demokratiska principer eller arbetssätt.
Problemet är att ni inte lever som ni lär. Vår kritik handlar om hur ni behandlat människorna som berörts av denna illa skötta fråga.

1. Dels de tolv boende på Gullvivan som plötsligt och snabbt fick lämna sitt boende för ett annat. Ingen medicinsk kontroll om dessa svaga och åldersstigna klarar en flytt under dessa premisser, fysiskt eller psykiskt. Flera anhöriga ombads hjälpa till, bland annat jag som har min förlamade hustru där och som jag omöjligt kan transportera.
2. Dels de anställda på Gullvivan som i flera år inte fått stöd, avlastning eller ett normalt ansvarstagande från arbetsgivaren=läs kommunen.
3. Dels vi äldre på Skaftö som riskerar bli helt utan äldreboende, när vi behöver den möjligheten framöver. Vi är många 65 plussare på Skaftö.
Om ni vill skydda och värna om vår gemensamma demokrati – så prata då med oss och andra. Ni är valda av folket, ni fördelar våra skattepengar. Ta inte kortsiktiga beslut som är farliga för de som berörs, utan någon som helst dialog.
Detta är vad vi är kritiska mot och inget annat. Lite självkritik mot ett förhastat beslut kunde man önska. Kanske tom förstå när man ser hur ekonomin ser ut i kommunen och socialnämnden.

Ingvar Dahlgren
90 år och boende sedan 1970 på Skaftö

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv