Kontraktsprosten Torbjörn Edebol ber och hoppas att det skall bli ett gott nytt pastorat till glädje för alla som bor i Lysekils kommun.

Delade pastorat ska bli ett

”Information och öppenhet är en viktig del i den här processen”

2016-02-10 Bro- och Brastads pastorat ska bli ett med Lysekils pastorat januari 2018. Arbetet att förbereda sammanslagningen är redan i full gång och förhoppningarna är att en ny kyrkoherde ska finnas på plats senast hösten 2017. Det är ett digert arbete som väntar med frågor som bland annat; hur skall styrning och ledning ske? Vem blir den nya kyrkoherden? Hur ska det nya pastoratet utformas och fungera?

Frågorna är många och information och öppenhet är en viktig del i den här processen, menar kontraktsprosten Torbjörn Edebol, som varit med vid två större kyrkliga omorganisationer tidigare.

Som kontraktsprost har han även som roll att bevaka organisationsförändringarna i hela Norra Bohusläns pastorat, då sex pastorat ska bli tre.

Förberedelserna är redan igång för Tanum och Kville som ska gå samman samt för södra Sotenäs och Tossene som också ska bli ett.

När det gäller sammanslagningen här ser han möjlighet till en ”win-win-situation” där båda parter kan se nya möjligheter och optimera sig.

– Inget pastorat är färdigutvecklat. Utveckling och förnyelse ingår som naturliga delar i varje levande organisation. Det finns mycket vi kan jobba vidare med, men det får inte bli på bekostnad av det vi byggt upp, säger han.

Samtidigt finns det alltid en oro ute i församlingarna och bland personal när man står inför ett skede med stora omorganisationer. Men lokala traditioner, gudstjänstformer och viktiga verksamheter måste naturligtvis få…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv