Jan-Olof Johansson (S), Åsa Karlsson (S), Ingmar Karlsson, åkeriföretagare, Jan-Olof Larsson (S) och Mats Abrahamsson (M), är helt överens och tänker kämpa för Lysekilsbanans framtid.

De kämpar för Lysekilsbanan

Ledande lokala politiker överens

2016-02-18 En fungerande järnväg, Lysekilsbanan är ett måste för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner. På den punkten är kommunalråden i de tre kommunerna mycket eniga.
De träffades nyligen ihop med riksdagsledamoten Jan-Olof Larsson och företagaren Ingmar Karlsson. De diskuterade hur de ska lyfta frågan om järnvägen och hur kommunerna kan bistå företagaren Ingmar Karlsson, så hans satsning på en omlastningsstation vid Hallinden kan bli verklighet.

Det är bara ett några veckor sedan infrastrukturministern Anna Johansson klev av tåget i Brastad.
Under resan lobbades det för Bohusbanan som de menar är så viktig för att kommunerna ska kunna konkurrera på samma villkor som övriga Sverige med transporter i framtiden.

Företagaren Ingmar Karlsson och hans kollega Magnus Strand, stod klara att börja bygga en terminal i slutet på augusti 2012 för omlastning av gods.

De har lagt ner mycket pengar på Hallinden terminal AB. Men för att det ska bli verklighet förutsätter det att så just är tanken också från regeringens sida. Att järnvägen ska rustas upp…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Annons
Nyhetsarkiv