Olle Vennergrund och Marina Hedman hittade lite skugga på torget i fredags. Foto: Mari Larsson

De fortsätter protestera mot Preemraffs utbyggnad

2020-07-02 – Vi är såklart besvikna över Mark- och Miljööverdomstolens yttrande att en utbyggnad av Preemraff är tillåtlig med nuvarande lagstiftning.
Det säger Olle Vennergrund vid Fridays for Futures som häromdagen höll en manifestation på Kungstorget.
– Nu måste vi påverka regeringen att följa Parisavtalet och Sveriges klimatmål. Visst behövs fler arbetstillfällen i Lysekil, men de ska inte skapas i en ohållbar och i längden dödsdömd koldioxidindustri. Satsa på produktion av solpaneler, vindkraftverk, algodling, ekoturism och andra gröna verksamheter. Lysekil borde utnyttja sitt unika läge vid havet, tillade Marina Hedman.
– Efter coronapandemin ska vi inte tillbaka till gamla hjulspår. Makthavarna har ett stort ansvar att gynna den omställning som är absolut nödvändig för vår överlevnad, menade hon.

Ni säger att man ska följa Parisavtalet, men där ingår ju även EU:s system för utsläppsrätter?

– Vi respekterar Parisavtalet. Där förbinder sig länderna att hålla sig väl under 2 graders uppvärmning globalt. Därför står valet mellan Parisavtalet eller Preems utbyggnad. Utsläppsrätterna är generöst tilltagna. Om Preem bygger ut innebär det inte att något raffinaderi drar ner någon annanstans i Europa, svarar Mari Larsson, som också är starkt engagerad i Fridays for Futures.

Varför accepterar Ni inte beslutet i Mark- och miljööverdomstolen?

– Vi beklagar Mark- och miljööverdomstolens yttrande att en utbyggnad av Preemraff är tillåtlig med nuvarande lagstiftning. Vi respekterar yttrandet, men hade hoppats på ett annat utfall. Miljöbalken som domstolen lutar sig mot i sin bedömning är lyckligtvis under utredning, då den behöver uppdateras med tanke på den pågående klimatkrisen. Denna utredning ska dock inte lämna sitt slutbetänkande förrän om två år.

Är det bättre att Sverige importerar bränsle som är smutsigare framställt?

– Farhågan att Sverige skulle komma att importera bensin och diesel som framställts på ett ”smutsigare” sätt om Preem inte får bygga ut är helt obefogad. För det första går, så vitt jag vet, det mesta av Preems produkter på export. Preem är inte heller de enda leverantörerna av fossila drivmedel till svenska konsumenter. För det andra är ju den tänkta raffineringen av restolja extremt skadlig för både hälsan hos de närboende och för klimatet. Med tanke på det skulle ju importerad traditionell bensin och diesel vara att föredra!

Hur är det tänkt att den gröna omställningen ska gå till?

– Så bra att den frågan ställs. Som vi ser det handlar det om politisk handlingskraft och för det krävs klarsyn och mod. Makthavare på alla nivåer måste ha en konkret färdplan för hur koldioxidutsläppen ska minska från och med nu och varje månad och år framåt för att nå de mål som Sverige satt upp om nettonollutsläpp år 2045. Stopp för stödpengar som gynnar koldioxidutsläppare, stöd till förnybara energikällor, storsatsning på hållbar infrastruktur och stadsplanering, massiva upplysningskampanjer… Listan kan göras lång. Se på vad som är på gång i Frankrike.

Vissa anser att Ni får för stort utrymme i media med tanke på att Ni är så få. Var har du för kommentar till det?

– Javisst, vi borde vara många fler, men i en demokrati ska inte bara storföretagen och deras stödgrupper komma till tals, svarar Mari Larsson.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv