Den 11 till 14 april blir det asfaltering av ett stycke på Valbogatan.

Därför måste trafiken ledas om via ”Katastrofvägen” igen

2022-04-08 I nästa vecka kommer ”Ovalen” vid Lysekils infart och en del av Valbogatan att asfalteras.

– Det handlar om att lägga på ett andra lager av ytskikt, förklarar trafikingenjör Magnus Eriksson vid Lysekils kommun.
Förra våren var delar av Ovalen och nedre delen av Valbogatan avstängd en längre tid i samband med att nya ledningar lades i marken. Då var ”Katastrofvägen” över Tröten öppen under ett antal veckor.
Nu görs sista fasen i arbetet i och med att det andra lagret av asfalt ska läggas.
Asfalteringsarbetena påbörjas på måndag den 11 april och ska vara avslutade på skärtorsdag 14 april.
– Arbetena startar på måndag med att asfalt fräses bort i Ovalen och på Valbogatan. I samband med detta kommer ”Katastrofvägen” över Tröten att öppnas, säger mark- och gatuingenjör Donny Hasslöf.
Thomas Andersson
0523-667084
thomas@lysekilsposten.se

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv