”Dags för krafttag Lysekil”

(M) vill att näringslivet tar ansvar för integration genom att erbjuda praktikplatser och jobb

2015-02-02 – Det är dags för krafttag Lysekil när det gäller integration av invandrare. Näringslivet måste ta sitt ansvar och ordna praktikplatser och arbeten. Vi har inte råd att misslyckas med integrationen.
Det fastslår de båda företagarna och moderatpolitikerna Cheyenne och Fredrik Röckner.

De lyfter fram Solna som ett bra exempel på en stad när det gäller att lyckas med integrationen. Nu vill han att partierna i Lysekil gör enad front och inför ”Solnamodellen”.
– Solnamodellen visar att 70% kommer ut i arbetslivet med egen försörjning årligen. Detta visar hur effektivt en kommun kan agera arbetsförmedlare tillsammans med sin näringslivsenhet och lyckats riktigt bra med sina mål, säger Cheyenne och Fredrik Röckner.
Lägre försörjningsstöd
De berättar att Solna kan visa att mellan åren 2006-2014 lyckas sänka antalet arbetslösa med behov av försörjningsstöd till fantastiskt låga nivåer, nivåer som andra kommuner bara kan drömma om att uppnå.
– Detta har skett genom långsiktiga och bra arbetsmetoder. Solna ligger samtidigt i topp vad det gäller att upprätthålla ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv, de satsar idag minst två handläggare per arbetslös i upp till ett år med undantag för särskilda fall med upp till 14 månader, säger Fredrik Röckner.
Framgången förklaras bero på löpande aktivt samarbeta mellan näringslivsenheten, skola för Sfi och och kommunens näringsliv.
– Gratis praktikplatser som varvas med krav på att de stora satsningar som kommun gör resulterar i riktiga jobb, säger Cheyenne Röckner.
Dyrt att inte lyckas med integration
Fredrik Röckner pekar på att det blir dyrt för en kommun som inte lyckas med integrationen.
– Cirka 12 miljoner är totalkostnaden för en kommun som har en arbetslös 25-åring som aldrig kommer ut i arbetslivet. Samhällsinvånarna ska inte behöva acceptera att våra ungdomar ej kommer ut i arbetslivet. Det spelar ingen roll om det omfattar svenskfödda eller om de tillhör annan etnisk grupp som ensamkommande barn, det är vi skattebetalare som slutligen får stå för hela kostnaden, menar Fredrik Röckner.
Han poängterar att det är värt att tillägga att för Solnas del så har deras goda arbete att få ner försörjningsbidragsbehoven resulterat i förbättrad totalekonomi för alla kommuninvånarna.
– Det kan satsas ordentligt på samhällsservice och det byggs överallt, samtidigt har en skattebetalarna i Solnas kommun drygt 5 kr lägre skatt än vi har i vår kommun Lysekil. Eller hela 4 kr lägre än Göteborgs kommun, vilket kan sammanfattas och betyder cirka 1.200 kr/månaden mer i plånboken med en inkomst runt ~18-24 000kr/månaden, eller kanske ännu viktigare för många ensamstående småbarnsföräldrar som tvingas till deltid där det ger en 500 lapp mer i månaden om han/hon tjänar runt 10.000kr/månaden vilket kan betyda skillnaden för att få ihop sin månadsbudget.
Systemet läcker
Cheyenne Röckner pekar på att systemet också läcker när det gäller försörjningsstöd.
– I Solna tillsatte man en grupp som gjorde stickprov och kontrollerade försörjningsstöd, det visade sig att 18% av utbetalt stöd var felaktigt. De som uppgett felaktiga uppgifter för att få bidrag polisanmäldes. Det handlar om stora summor, Göteborg betalar ut 1,2 miljarder kronor i försörjningsstöd årligen, gissningsvis har de också en hel del att spara på att efterlikna Solnamodellen. Kanske är detta någonting vi även borde göra i Lysekil, säger hon.
75% av Sveriges arbetskraft är i arbete vid 29 års ålder, denna siffra varierar naturligtvis i landet.
– Våra ungdomar lämnar Lysekil då vi inte kan erbjuda fasta anställningar utan mestadels sommarjobb och tillfälliga lösningar, om vi blir fler ökar naturligtvis också arbetstillfällena, vi måste se invandrare som en resurs, menar hon.
En tredjedel får asyl
Hon konstaterar vidare att det bara är en tredjedel av de asylsökande som får asyl i Sverige.
– Det är viktigt att tänka på det, så vi inte bara fokuserar på de nyanlända utan också tar tag i de som varit i Sverige en längre tid utan att lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. SFI finns som bekant i Lysekil, jag tror att SFX (Svenska för yrkesutbildade) skulle kunna hjälpa många som redan är utbildade i sina hemland, de behöver utbildning i svenska språket för att kunna komma in på arbetsmarknaden inom sitt arbetsområde (facktermer som SFI inte lär ut, för t.ex. läkare, elektriker osv.) vilket erbjuds genom SFX, säger Cheyenne Röckner.
Fredrik Röckner konstaterar att samhällsinvånarna i Solna kommuyn har givit Nya Moderaterna sitt förtroende.
– Väljarna har hållit sig till nya moderaternas ideologi: att det ska löna sig att arbeta och att det är varje människas skyldighet att klara sin egen försörjning.

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv